Hvidovre får nu sin første skaterbane

Gårdrummet ved Enghøjhuset i Avedøre bliver indrettet med bl.a. parkourbane og skaterbane, så Hvidovres unge nu ikke længere behøver at tage til Fælledparken for at boltre sig

29. august 2014

I torsdags var der officiel åbning af Enghøjshuset i Avedøre Stationsby. Den tidligere skole er blevet ombygget og sat i stand og er ved at blive genfødt som et centrum for aktiviteter og tilbud for unge, og for kulturelle aktiviteter i almindelighed. Her "bor" nu Hvidovre Ungdomsskole, UU Center Syd, jobcentrets ungeindsats, undervisningstilbuddet Springet/Sporet ved siden af sundhedsplejen, hjemmeplejen, kommunens vagt- og sikringskorps, Avedøre Bibliotek og Fritidsbutikken. Og nu får også den gamle skolegård en opdatering.

- Vi har lyttet til brugernes ønsker, og så har jeg mødt mange børn og unge i Hvidovre, som har spurgt mig, hvorfor de skal tage helt til Fælledparken for at stå på skateboard, fortæller borgmester Helle Adelborg, der sammen med et flertal i kommunalbestyrelsen står bag en bevilling på 1,7 mio. til et nyt gårdrum ved Enghøjhuset.

En landskabsarkitekt er sat på opgaven, og planen er, at den gamle skolegård nu skal indrettes med hyggekroge med borde og bænke, en boldbane og ikke mindst en parkourbane og en skaterbane. Den nuværende legeplads bliver liggende.

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden på mødet den 26. august, at de lokaler i Enghøjhuset, som ikke bruges af de institutioner og tilbud, som er flyttet ind, kan bruges af borgere og foreninger til kulturelle formål og møder.

Det vil være Avedøre Bibliotek, der kommer til at stå for koordineringen af lokalerne i Enghøjhuset, og på sigt er det meningen, at der skal oprettes et brugerråd, der kan stå for administrationen af kultur-aktiviteter i huset.