Borgmester: Godt tilfreds med 2013-regnskab

Der er brugt færre penge på bl.a. anbringelser og specialundervisning – og flere på anlæg
2. maj 2014

- Jeg synes endnu en gang, vi er kommet ud af året med et godt resultat, udtaler borgmester Helle Adelborg i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af kommunens regnskab for 2013.

Kommunen har i 2013 et overskud på 49 mio. kr., der var oprindeligt budgetteret med 42 mio. kr. Ved årets udgang havde kommunen en kassebeholdning på 206,8 mio. kr.

Et af de steder, hvor der ikke er blevet brugt så mange penge som budgetteret, er på driften, hvor der på nogle konkrete områder fx specialundervisning og anbringelser har været et mindreforbrug. Hvidovre Kommune brugte i 2013, 39, 5 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme. Servicerammen er det beløb, kommunen må bruge på den kommunale drift uden risiko for sanktioner fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

- Regnskabet er i høj grad et resultat af de tiltag – ikke mindste af forebyggende karakter – som vi lægger så stor vægt på, siger Helle Adelborg.

Det mindreforbrug, der har været på servicerammen, kommer fra børne- og familieområdet, hvor der er brugt 16 mio. kr. mindre på bl.a. anbringelser, end det var budgetteret. Det hænger sammen med den forebyggelses- og anbringelsesstrategi, der er lagt. Et andet område, der har vist sig billigere end forudset er specialundervisning. Her er det udgifterne til børn, der går i specialskoletilbud uden for Hvidovre, der samlet set har kostet 9 mio. kr. mindre i 2013.

Det tredje sted, kommunen har brugt væsentligt mindre end forudset, er på den kommunale madordning i daginstitutioner. Her hænger et mindreforbrug på 3 mio. kr. sidste år, sammen med, at færre daginstitutioner end forventet, tilmeldte sig madordningen. Kommunen forventer dog, at flere daginstitutioner vil tilslutte sig madordningen i løbet af i år. Mens der har været et mindreforbrug på driften sidste år, har Hvidovre Kommune haft en højere anlægsaktivitet i 2013, end budgetteret.

Det godkendte regnskab for 2013 kan findes på kommunens hjemmeside: http://www.hvidovre.dk/Hvidovre/Hvidovre-i-tal/Regnskab.aspx