Ny lønaftale for Hvidovres lærere på plads

Kommune og Lærerforening er enige om en ny lønaftale for lærere og børnehaveklasseledere
29. maj 2014

Lønaftalen betyder, at lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre Kommune samlet set får 1,7 mio. kr. ekstra i lønningsposen. De ekstra lønkroner skal sikre, at der er en reel sammenhæng mellem det antal timer, som lærerne underviser, og den løn, de får udbetalt.

- Jeg ser med stor tilfredshed på, at forhandlingen er endt med en ny lønaftale for Hvidovres lærere. Økonomiudvalget og jeg er løbende blevet orienteret om forløbet og det glæder mig meget, at vi i økonomiudvalget har sikret og besluttet, at ensrette og give lærerne mere i løn. Det er en vigtig beslutning, siger borgmester Helle Adelborg.

Direktør for Børne- og Velfærdsforvaltningen, Christine Brochdorf, er glad for samarbejdet med Lærerforeningen omkring aftalen og lægger vægt på, at den skaber balance:

- Jeg er glad for, at vi med den nye lønaftale har fået skabt en balance i aflønningen af vores lærere. Vi har fået forhandlet en stærk aftale på plads, ikke mindst på grund af et godt samarbejde med Hvidovre Lærerforening. Lønaftalen er tilpasset den fleksible hverdag på skolerne, som lærere og elever i stigende grad oplever.

Også lærernes formand, Flemming Ernst udtrykker tilfredshed med aftalen:

- Jeg er tilfreds med den nye lønaftale. Forhandlingsforløbet har i den sidste fase været intensivt og konstruktivt. Vi får med aftalen rettet op på nogle skævheder, der er i den nuværende, samtidig med, at vi sikrer, at langt de fleste lærere får en lønfremgang fra 1. august. Jeg håber, at lønaftalen kan være en forløber for en senere aftale om arbejdstiden i Hvidovre.

Forhandlingsforløbet om lønaftalen har været et konstruktivt og godt forløb, hvor kommune og lærerforening hurtigt har kunnet møde hinanden. Med lønaftalen er en af de sidste brikker i forhold til næste skoleår faldet på plads. Arbejdet med at sætte rammer for lærernes arbejde begyndte i november måned 2013. Rammerne er blandt andet blevet til med inspiration fra Lærerlivsanalysen i foråret 2013, samt bidrag fra alle niveauer i MED-systemet. Samtlige skolers MED-udvalg har bidraget med kommentarer til processen og har derfor en vigtig aktie i forhold til at kvalificere rammerne for lærernes arbejdsdag.

I forhandlingerne omkring lønaftalen har man også skelet til, hvordan aftalen kan understøtte disse rammer.

Den nye lønaftale betyder bl.a. ændringer i Hvidovretillægget, som alle lærere får. Derudover er der en række tillæg, der gøres ens på tværs af skolerne, det er tillægget til klasse-/kontaktlærere og tillæg til arbejdsmiljørepræsentanter. Endelig får alle vejledere fremover et minimumstillæg, som en konsekvens af, at der er kommet mange forskellige vejlederopgaver på skolerne.

Frem mod sommerferien vil skolelederne nu i samarbejde med Hvidovre Lærerforening genforhandle alle de lokale lønaftaler. Når lønaftalerne er forhandlet, vil alle lærerne i Hvidovre Kommune kende deres løn for det kommende skoleår.