Digital Post: Ingen tvang, hvis man ikke kan

Ældre og handicappede er nogle af dem, som kan bede om fritagelse for at modtage digitale breve fra det offentlige.
5. maj 2014

Fra den 1. november 2014 er det obligatorisk for alle borgere at modtage post fra det offentlige via deres digitale postkasse. Mange – både unge og ældre - har allerede sådan én, eller er ved at lære sig, hvordan man bruger digital post og selvbetjeningsløsninger. Men der er også dem, som har meget svært ved det digitale, eller som slet ikke kan. De kan bede om fritagelse.
- Det er ikke noget, der er blevet talt så højt om, fordi vi jo i det offentlige har en fælles målsætning om, at alle skal have en digital postkasse, og at 80 % af borgerne skal benytte sig af de digitale selvbetjeningsløsninger, siger borgmester Helle Adelborg. – Men jeg synes, at debatten – blandt andet i Hvidovre Avis – viser, at vi ikke har fået fortalt nok om muligheden for fx at blive fritaget for digital post, og det er ærgerligt, for det skaber unødig nervøsitet og bekymring – blandt andet hos ældre borgere, som slet ikke føler sig klar til det digitale.

- I Hvidovre Kommune vil vi gerne det digitale, og jeg er rigtig glad for at se, at borgerne gør, hvad de kan med kurser, workshops osv. for at kunne være med, fortsætter hun. - Men jeg har hele tiden sagt, at det for mig er vigtigt, at ingen føler sig hægtet af pga. digitaliseringen, og muligheden for fritagelse er jo netop skabt, så det offentlige ikke kommer til at tromle med tvang henover borgere, der virkelig ikke kan.
I Digitaliseringsstyrelsens bekendtgørelse om fritagelse for digital post står der bl.a., at man kan blive fritaget, hvis man ikke har en computer, tablet eller smartphone med tilstrækkelig internetforbindelse, har en ”fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse” – dvs. hvis man fx er handicappet, dement eller har en hjerneskade, eller hvis man har sproglige vanskeligheder, fordi man fx er ordblind eller ikke forstår dansk.
Hvis man vil bede om fritagelse for digital post, skal man henvende sig i Borgerservice på rådhuset og medbringe legitimation. I Borgerservice får man en blanket, hvor man skriver under på, at man lever op til mindst én af fritagelsesgrundene. Man kan også bede fx et familiemedlem eller en ven om at skaffe en fritagelse til sig, hvis man ikke kan komme til rådhuset. Så skal vedkommende bruge en fuldmagt, som også kan fås i Borgerservice.
På bibliotekerne og i borgerservice kan man få en folder, hvor man kan læse om digital post og mulighederne for fritagelse. Oplysningerne findes også på hjemmesiden www.borger.dk.