Brænder du for at præge integrationen i Hvidovre?

Hvis du er over 18 år og repræsenterer flygtninge og indvandrere i Hvidovre, kan du stille op til Integrationsrådet
7. april 2014

Onsdag den 23. april er der valg til Integrationsrådet i Hvidovre. Valget bliver holdt som et fremmøde-valg på Avedøre Bibliotek, så de kandidater, der ønsker at stille op, skal blot møde om og melde sig som kandidater den 23. april kl. 19.00.
Integrationsrådet har bl.a. til opgave at være med i debatten om integrationen i Hvidovre, at varetage de etniske minoriteters interesser og at styrke Hvidovre som mangfoldig by.
Rådet efterlyser kandidater, der vil være med til at forbedre integrationen i Hvidovre – og som har gode idéer og lyst til at være med til at rådgive og inspirere politikerne i Kommunalbestyrelsen.

For at stille op til rådet, skal du være fyldt 18 år, repræsentere flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune og bo i Hvidovre Kommune.
Der er tre pladser til repræsentanter for flygtninge og indvandrere i rådet, dertil kommer fire stedfortræder-pladser. I rådet sidder desuden repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, for de almene boligorganisationer, LO mfl.
Som medlem af Integrationsrådet skal du komme til møder cirka 6 gange om året, og så har du mulighed for at deltage i forskellige konferencer og temamøder.

Alle interesserede er velkomne til valg til Integrationsrådet på Avedøre Bibliotek, Bødkerporten 6A, 23. april kl. 19.00.

Mere info på www.integrationsraadet.hvidovre.dk