Få en sms når der bliver hentet storskrald

Sæsonen for afhentning af storskrald er i gang – bliv varslet på sms
3. marts 2014

I går, mandag den 4. marts, startede sæsonen for afhentning af storskrald. Du har mulighed for at blive varslet om, hvornår der bliver afhentet storskrald på din adresse, hvis du tilmelder dig Hvidovre Kommunes gratis sms-service. Her kan du enten vælge at modtage en besked per sms eller per e-mail, inden der bliver hentet storskrald. Den nye sms-service betyder, at du kan forberede dig, så du kan være sikker på at få dit affald fjernet.

Sorter dit affald rigtigt

Der er nogle få regler, der skal overholdes, hvis du vil være sikker på at storskraldet bliver taget med.

  • Løst affald skal bundtes eller emballeres
  • Brug gennemsigtig emballage til småtingene fx sække i klar plast
  • Hver enkelt ting må højst være 2 meter lang
  • Affaldet skal være sorteret

Det affald du stiller ud til storskrald skal være sorteret, så det så vidt muligt kan genanvendes. Du kan fx sætte disse ting ud til storskrald:

  • Affald til genanvendelse, fx jern, dæk, pap og hård PVC
  • Elektronikaffald, fx radioer, fjernsyn og hårde hvidevarer
  • Affald til forbrænding, fx møbler og andet indbo
  • Affald til deponi, fx badedyr og haveslanger af blød PVC

Se hele sorteringsvejledningen på den affaldskalender, der blev husstandsomdelt i januar eller på www.affald.hvidovre.dk

Når du sætter affaldet ud til fortovet

På storskraldsdagen skal du inden kl. 6.00 sætte storskraldet på fortovet eller i rabatten foran din bolig. For at undgå at affaldet står i dagevis på fortovet, må du først sætte affaldet ud aftenen før, det bliver hentet. Placér storskraldet, så det ikke generer fodgængere, der skal bruge fortovet.

Hold dig orienteret via sms og/eller app

Hvis du vil holde dig orienteret om, hvornår der bliver hentet storskrald på din adresse, kan du tilmelde dig Hvidovre Kommunes gratis sms-service og få enten en sms-besked eller en e-mail inden, der bliver hentet storskrald. Du kan også få en sms, når der hentes fx haveffald eller dagrenovation.Hvis du har en smartphone, kan du også vælge at hente kommunens nye "affaldsapp" og her holde dig orienteret om bl.a. afhentningsdage for affald og storskrald mm.

Læs mere og tilmeld dig servicesms eller hent affaldsapp på www.affald.hvidovre.dk