Information om coronavirus

Hvidovre Kommune følger Sundhedsstyrelsens og øvrige myndigheders anvisninger og tager de nødvendige forholdsregler for at begrænse smitte med corona-virus (COVID-19) og beskytte særligt udsatte borgere, fx ældre og syge.
I henhold til Statsministerens udmelding onsdag den 11. marts lukker Danmark, herunder bl.a. skoler, klubber og daginstitutioner til og med den 13. april. Denne side bliver løbende opdateret med information om situationen i Hvidovre Kommune.

ændret drift i hvidovre kommune (OPD. 3. April kl. 13:22)

Skoler, SFO og klubber

Hvidovres folkeskoler, SFO'er og klubber er lukket til og med den 13. april. Som forældre skal man holde sit barn hjemme. Der er dog tilbud om nødpasning på skolerne til de familier, der opfylder nogle bestemte kriterier. Se afsnittet om nødpasning. 
Skolerne har forberedt fjernundervisning (fx online) af eleverne på alle klassetrin. Dette er der kommunikeret om til forældrene via Aula.
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200311-nye-tiltag-mod-covid-19-coronavirus

 

Daginstitutioner

Alle daginstitutioner vil være  lukket til og med den 13. april, og forældre skal som udgangspunkt holde deres børn hjemme. Der vil blive oprettet nødpasning til de familier, der har behov. Se under Nødpasning af børn på 0-9 år.

Nødpasning af børn på 0-9 år

Hvidovre Kommune har til og med den 13. april nødpasning for de 0–9 årige, dvs. pasning af dem, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder. Bedsteforældre bør ikke passe børn, hvis de pågældende på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for COVID-19.

Nødpasningen for  børn i daginstitutionerne, vil foregå i udvalgte institutioner, og de forældre, som har behov for pasning, og hvor det er godkendt, at de lever op til kriterierne for nødpasning, har fået/får direkte besked om, hvor pasning vil foregå. I nødpasningsperioden skal hjemmet selv sørge for madpakker til barnet i pasningstiden.

Der bliver etableret nødpasning på skolerne for elever til og med 9 år. Som udgangspunkt er der nødpasning på alle skoler, men det kan ændres, hvis behovet ændrer sig. Forældrene er blevet informeret via Aula.

For at få nødpasning skal man leve op til disse kriterier:

0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 

Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.  

Bekendtgørelse om nødpasning (link - åbner i nyt vindue)

Hvis man vurderer, at man opfylder ovenstående kriterier for nødpasning, kan man anmode om en plads i nødpasningstilbuddet. Det gør man ved at kontakte lederen af barnets institution. Derefter vil man blive bedt om at udfylde et ansøgningsskema. Forvaltningen foretager en individuel vurdering af ansøgningen. 

Nødpasning i påsken

Hvidovre Kommune tilbyder nødpasning i aften- og nattetimer, weekender og helligdage for de familier, hvor forældrene kaldes på arbejde i aften- og nattetimer på sygehuse, plejecentre, i hjemmeplejen, politiet, beredskabet og lignende. Forældrene skal have undersøgt, om der er andre pasningsmuligheder, fx med hjælp fra familie, naboer og venner.
Tilbuddet om nødpasning gælder børn på 0-9 år.
Du kan anmode om at få passet dit barn i nødpasning i aften- og nattetimer, weekender og helligdage, hvis du:
Varetager samfundskritiske funktioner som ansat i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Du skal have afsøgt alle andre relevante pasningsmuligheder.
Hvis du har brug for at benytte dig af dette tilbud om nødpasning, kan du henvende dig til Center for Børn og Familier på telefon 23637424.

 

Tandplejen

Tandplejen i Enghøjhuset holder åbent for telefonisk henvendelse kl. 8-10 mandag til fredag. Der er oprettet beredskab, sådan at tandklinikken kan tage imod børn, der er kommet til skade med tænderne.

Ældre, syge og handicappede

Hjemmeplejen kører fortsat til alle borgere, der er visiteret til personlig pleje. Indkøbsordningen, tøjvask og madservice fortsætter også uændret. Men mange borgere vil få besked om, at de i en periode ikke vil få den hjælp til rengøring, de plejer at få. Årsagen er, at vi forsøger at undgå spredning af coronavirus og fordi der pga. corona-virus er brug for flere af Hjemmeplejens medarbejdere til at tage sig af de ældre og sårbare borgere, der er syge. Om Hjemmeplejens rengøring hos en borger bliver indstillet, beror på en konkret og individuel vurdering af borgerens helbred og situation.

Alle kommunens daghjemsaktiviteter er indstillet. Aktivitetscentret er lukket. Sundhedscentret er lukket. Motionscentret er lukket.

Alle plejecentre og bofællesskaber er i drift. Styrelsen for Patientsikkerhed har dog påbudt alle kommuner i Danmark at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejecentre, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronasmitte. Derfor er der fra den 18. marts ingen adgang for besøgende til Hvidovre Kommunes plejecentre og botilbud.

Mere information om det midlertidige besøgsforbud finder du her:

https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-besoeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/

 

Kultur, idræt og foreningsliv

Den 17. marts 2020 blev der indført midlertidigt forbud mod at samles mere end 10 personer på offentligt tilgængelige steder - både indendørs og udendørs. Forbuddet gælder foreløbig til og med den 13. april.

Alle arrangementer og møder, som kommunen er arrangør af, er aflyst indtil videre. Vi opfordrer foreninger og andre arrangører til også at aflyse deres aktiviteter.
Mere information om aflyste arrangementer finder du her:
/Service/Nyheder/2020/03/aflyser%20arrangementer-corona
Idrætscentre, stadions og øvrige faciliteter er lukket, og man skal ikke mødes på kommunens kunstgræs- og boldbaner, da det er forbundet med smitterisiko.

 

 

Rådhuset og borgerservice

Til og med 13. april vil rådhuset være lukket for personlige og telefoniske henvendelser. Det vil dog være muligt at komme i kontakt med repræsentanter fra de enkelte centre, hvis det er akut (se under Kontakt og kommunikation). Du kan også sende en mail til kommunens fælles- postkasser, hvis du har spørgsmål, eller sende en mail via Digital Post/E-boks, hvis det drejer sig om personfølsomme emner.

Jobcentret og Ydelsesservice

Samtaler
Alle samtaler i Jobcentret og Ydelsesservice med fysisk fremmøde er aflyst. Mange af samtalerne afholdes over telefonen. Din sagsbehandler kontakter dig. Nogle sagsbehandlere ringer med skjult nummer, da de anvender deres private telefoner. 

Alle møder i Rehabiliteringsteamene er aflyst indtil videre (pt. til og med d. 13. april). Alle med en aflyst mødetid i et af rehabiliteringsteamene får direkte besked om et nyt mødetidspunkt.

Krav til jobsøgning mv.
De almindelige krav til jobsøgning mv. er suspenderet, og alle ledige, der allerede er registreret som ledige, vil som udgangspunkt få deres ydelse. 

Skal du som nyledig i kontakt med Jobcentret, så har du flere muligheder. Er du:

nyledig og medlem af en a-kasse, skal du melde dig ledig på jobnet.dk Jobcentret får automatiske besked om, at du har meldt sig ledig.

Har du brug for hjælp til tilmelding på jobnet.dk, så kan du sende mail til jobservice@hvidovre.dk med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

nyledig og ikke medlem af en a-kasse, skal søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp på hvidovre.dk  Ydelsesservice giver Jobcentret besked om, at du har meldt dig ledig. 

Du vil efterfølgende blive kontaktet pr. telefon af Jobcentret - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

Har du brug for hjælp til udfyldelse af ansøgning, så kan du skrive til ydelse@hvidovre.dk med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet af Ydelsesservice - husk at der måske ringes fra skjult nummer. 

nyledig fleksjobber. Så skal du skrive en mail til fleksjob@hvidovre.dk  med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

tilflytter og i ressourceforløb. Så skal du skrive en mail til ressourceteam@hvidovre.dk og tilflytter og i jobafklaringsforløb skal du skrive en mail til jobafklaring@hvidovre.dk med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

Hvis du gerne vil tale med din sagsbehandler i Jobcentret, så skriv til jobservice@hvidovre.dk, der formidler kontakten. Alternativt kan du ringe vores akuttelefon på 4185 0130. 

Ydelsesservice har følgende akutnummer tlf. 3639 3079.

Ansøgning om ydelser mv. sker på Hvidovre Kommunes hjemmeside – klik her: https://hvidovre.dk/Borger/Arbejde-og-ledighed/Ledig/

 

 

 

Affald og rotter

Vi henter fortsat affald og bekæmper rotter, men arbejder med nedsat og ændret drift. Vi opfordrer alle til at være tålmodige, hvis I får behov for at henvende jer om affald og rottebekæmpelse. I forhold til rottebekæmpelse håndterer vi kun kritiske sager, som rotter indendørs i beboelse, i erhvervslokaler (kontorer, butikker og virksomheder) og på fødevarevirksomheder.

Dagrenovation og madaffald/restaffald bliver afhentet som normalt. Vi tager ikke længere ekstra sække med restaffald med, medmindre den ekstra sæk er bestilt som festsæk. 


Tømning af genbrugsbeholder og indsamling af haveaffald og storskrald indstilles fra og med mandag den 16. marts til og med mandag den 13. april.  Du skal fortsætte med at sortere dit affald. Hvis du når at fylde dine genbrugsbeholdere, og fx når at have mere plast, kan du fylde den overskydende plast i en gennemsigtig sæk og stille den ved siden af beholderen. Vi beklager de gener, det må medføre.
Følg med på www.hvidovre.dk/affald

Hvidovre Genbrugsplads har fra tirsdag den 31. marts kl. 10 igen åbent for private. Der må forventes kø.

  

 

Andre områder

Hvidovre Sundhedscenter, Aktivitetscentret og Hvidovre Motionscenter holder lukket.
Se mere info på: https://sundhedscenter.hvidovre.dk/Service/Nyheder/2020/03/aendringer-af-aktiviteter
Poppelgården holder lukket.
Ungecenter Porten og Hvidborg er i drift.
Familierådgivningen: Ved akut og uopsættelig behov for hjælp til et barn mellem 0-18 år, kan du kontakte Familierådgivningen på tlf: 36393963.

 

Kontakt og kommunikation

I denne usædvanlige situation opfordrer vi alle borgere til at følge med her på hvidovre.dk, sst.dk/corona og coronasmitte.dk. Og selvom der naturligt melder sig mange spørgsmål i en situation som denne, beder vi om, at man som borger afventer information fra kommunen og andre myndigheder. Vi kan også blive nødt til at prioritere henvendelser fra borgere og medier, sådan at henvendelser, der vedrører borgernes sikkerhed og sundhed, prioriteres først.

Du kan sende en mail til kommunens offentlige mail-postkasser, hvis du har spørgsmål, eller sende en mail via Digital Post/E-boks, hvis det drejer sig om personfølsomme emner. Kontaktoplysninger finder du her:
/Kontaktsider/Hvidovre-Kommune

Har du akut brug for at komme i kontakt med kommunen, kan du bruge disse numre:

Borgerservice - 3639 3079
Jobcenter - 4185 0130
Dagtilbud - 2363 7424
Kultur og Fritid - 4185 0482
Skole - 2681 0191
Miljø - 3639 3580
Byg - 3639 3570
Vej og Park - 2265 3659
Voksenrådgivningen - 6191 6991
Familierådgivningen: Ved akut og uopsættelig behov for hjælp til et barn mellem 0-18 år - 3639 3963
Kommunikation, erhverv, presse - 5158 7814  

Skal du i kontakt med Hjemmeplejen, plejecentre osv., skal du bruge de almindelige telefonnumre. 

Kommunens sagsbehandlere ringer fra hemmeligt nummer

I denne tid arbejder Hvidovre Kommunes sagsbehandlere hjemmefra, og mange af dem er nødt til at bruge deres private telefoner til opkald til borgere, der fx har aftalt et møde eller en samtale. For at sikre medarbejdernes privatliv, bliver deres nummer ikke vist, når de ringer op til borgere. I stedet vil borgeren få et opkald fra Hemmeligt nummer. Sagsbehandleren kan desværre ikke lægge besked på telefonsvareren, da borgeren så vil kunne se det private nummer, når han/hun ringer tilbage.

Derfor: Hvis du har en sag i kommunen, venter svar på en ansøgning, har planlagte møder i kalenderen, plejer at have løbende opfølgning med din sagsbehandler osv., så tag telefonen, når det er ”Hemmeligt nummer”, der ringer. For en sikkerheds skyld.
Vi beklager, den usikkerhed det måtte give. 

 

Følg myndighedernes anvisninger

Det er vigtigt, at du som borger følger med på myndighedernes hjemmesider.
Find information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk/corona og myndighedernes fælles side www.coronasmitte.dk.
Husk også at være kildekritisk. Undgå rygtedannelse og viderebring kun oplysninger fra kilder, som er pålidelige - fx kommunen, Sundhedsstyrelsen og Politiet. Pas også på hjemmesider og mails, der udgiver sig for at være fra offentlige myndigheder.

Sundhedsstyrelsens anvisninger:

Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre

Følg rådene om at holde afstand, om håndvask og håndsprit, og at vise hensyn og begrænse fysisk kontakt og sociale aktiviteter. 

Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask

Hold afstand til dine nærmeste, bliv hjemme og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.

Her er 5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage – ring til lægen
Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre. 

Til virksomheder

Hos Københavns Erhvervshus kan selvstændige mv. få råd og vejledning tlf. 33663366 kl. 8-17
Selvstændige og virksomheder kan få hjælp på virksomhedsguiden.dk eller hotline tlf. 72200034 (Erhvervsstyrelsen). På virksomhedsguiden kan man læse mere om kompensationsordningerne mv.
Virksomheder, som vil i kontakt med jobcentret om andet en kompensation for udgifter til fx husleje mv., skal kontakte Virksomhedsservice på tlf. 4185 0447 eller virksomhedsservice@hvidovre.dk.

 

 

Information in English and other languages

You can find questions and answers on novel coronavirus, FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19), information about how to prevent infection etc. on this web-site:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/Questions-and-answers 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/in-english

Lydfiler med info om corona fra Sundhedsstyrelsen på tyrkisk, farsi, somalisk, tamilsk, russisk, serbo-kroatisk:

http://www.ouh.dk/wm486604

Plakat fra Sundhedsstyrelsen på flere sprog:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

Plakat til ældre og kronisk syge på flere sprog:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakater-til-aeldre-og-kronisk-syge

Resumé af på flere sprog af myndighedernes pressemøder:

https://mino.dk/covid19/