Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Udvikling af natur- og byområde øst for Byvej

De nuværende landbrugsarealer øst for Byvej skal over de næste par år omdannes til et naturområde og to nye byområder

I marts 2020 besluttede Økonomiudvalget, at borgerne skal spørges til råds, før kommunens planlægning af området går i gang henover sommeren og efteråret 2020. Her på siden kan du finde information om projektet og om, hvordan du kan give din mening om udviklingen til kende.

 

Udvikling af et nyt natur- og byområde

For første gang i mange år har Hvidovre med Fingerplan 2019 fået mulighed for at skabe et grønt byområde ved at inddrage nye arealer, der indtil nu har ligget i den Grønne Kile ved Byvej. Området skal over tid blive til et stort naturområde til glæde for Hvidovres borgere og til to nye byområder med boliger.

Du kan se på oversigtskortet, hvor i Hvidovre Kommune området ligger.

[Billede/GIS-kort]

Størstedelen af området, ca. 260.000 m², skal fremover blive til natur med levesteder for planter og dyr. Det skal også være et sted hvor Hvidovre-borgere kan være aktive i det grønne og få nogle gode naturoplevelser. Som det er beskrevet i Planstrategi 2019, skal området ved Byvej give byens borgere nem adgang til naturen og nye mødesteder i det grønne. Du kan læse mere i Planstrategi 2019. 

  • Planstrategi 2019 (pdf)

På omkring en tredjedel af arealet vil det være muligt at opføre bygninger, fx nye boliger. Som du kan se på illustrationen nedenunder, kan det meste af den nye by placeres langs med Brostykkevej, mellem Avedørelejren og Haveforeningen Dahlia. En mindre del af de nye bygninger kan ligge på østsiden af Byvej, lidt syd for Avedøre Landsby.

Kort over nyt byområde på Byvej med pile der viser adgangen til Avedøresletten

De grønne pile på illustrationen viser, at der fra det nye område skal være forbindelse til Avedøresletten og Vestvolden. Der skal anlægges gangstier og grønne forbindelser, så dyr og mennesker kan færdes mellem Vestvolden og det nye grønne område.

Vi har bedt nogle af dem, der kender området ved Byvej godt, og dem der arbejder med natur og friluftsaktiviteter til dagligt, om at sige et par ord om, hvordan de ser på det nye by- og naturområde. I filmklippene kan du se og høre deres bidrag.

Om naturen

[Filmklip på et minut om plante og dyreliv i det nye naturområde, forskellige biotoper og naturoplevelser v/ DN/DOF]

Om friluftslivet

[Filmklip på et minut om de rekreative muligheder og aktiviteter det nye naturområde kan give v/ Friluftsrådet/ spejderne]

Om den nye by

[Filmklip på et minut om tankerne bag helhedsplanen v/ Årstiderne Arkitekter/Casa/Stender/NREP]

Grundejerne i det nye område har i fællesskab udarbejdet en helhedsplan. Den viser, hvordan de forestiller sig, at det nye by- og naturområde kommer til at se ud. Du kan se deres helhedsplan her[Link til PDF af helhedsplan]. OBS: filmklip og link om helhedsplan kan først tilføjes efter den 28. maj

 

Vær med til at præge udviklingen

Nu har du en unik mulighed for at være med til at præge udviklingen af det nye naturområde øst for Byvej.

Hvidovre Kommune inviterer alle borgere, naboer, organisationer og andre interesserede til at deltage og komme med input til projektet.  Vi vil gerne høre dine ønsker og ideer.

To digitale borgermøder

 

Første digitale borgermøde 

Der afholdes et digitalt borgermøde den 25. maj 2020, kl. x-x, hvor du kan høre om projektet og processen for udviklingen af området øst for Byvej. Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på oplæggene.

  • Deltag i første digitale borgermøde den 25. maj (link)

Andet digitale borgermøde

Efterfølgende afholdes endnu et digitalt borgermøde den 28. maj 2020, kl. x-x, hvor de væsentligste bemærkninger og ønsker fra det første møde opdeles i temaer. Her bliver der mulighed for en mere dybdegående drøftelse og dialog.

  • Deltag i andet digitale borgermøde den 28. maj (link)

Du kan finde en trin-for-trin vejledning i den tekniske løsning om, hvordan du deltager i de digitale borgermøder. Du skal være opmærksom på, at begge borgermøder vil blive optaget for efterfølgende at blive lagt på kommunens hjemmeside hvidovre.dk.

Forud for møderne vil vi opfordre dig til at tage et kig på de videoklip, der ligger under “Udvikling af et nyt natur- og byområde”.

Hvis ikke du har mulighed for at deltage i møderne, vil en optagelse af dem efterfølgende være tilgængelig her på siden under “Workshop om naturområdet”.

 

Send dine idéer og kommentarer

Du er også meget velkommen til at sende dine bemærkninger via vores høringsportal senest den xx. juni 2020. Vi ser frem til at modtage dine gode ideer og input til udviklingen af det nye naturområde øst for Byvej.

  • Send dine ideer og kommentarer via høringsportal (link)

 

 

Tekst der tilføjes senere

Byggeriet eller udviklingen af ”Øst for byvej” (tilføjes senere)

(Brødtekst der beskriver de forskellige stadier for byggeriet, så man i store træk ved hvornår det går i gang og skal stå ”færdigt”)

Workshop om naturområdet d. ??? (tilføjes efter workshop er afholdt)

(Brødtekst, kort tekst der beskriver et møde som har været afholdt med link til pdf med opsamling af mødet)

Processen siden 2020 (tilføjes efter processen i maj/juni 2020 er gennemført)

(Link til ny underside, hvor materiale fra hvert år frem til nu er samlet, for eksempel referater fra kb, høringssvar, pressemeddelser osv.)