Frister for sagsbehandling - Handicap- og psykiatri-området

SagsFRISTEr på handicap- og psykiatri-området

Socialpædagogisk støtte 

Servicelovens § 85

Seks uger

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Servicelovens § 96 

Ti uger

Ledsagelse 

Servicelovens § 97

Fire uger

Merudgifter

Servicelovens § 100

Ti uger

Aktivitets- og samværstilbud

Servicelovens § 104

Seks uger

Midlertidige botilbud

Servicelovens § 107

Seks uger

Længerevarende botilbud

Servicelovens § 108

Seks uger