Frister for sagsbehandling - Sundheds- og ældreområdet

Sagsfrister på sundhed- og ældreområdet

Tekniske hjælpemidler - Fx rollator, badebænk, kugledyne m.v.

Servicelovens § 112

Fire uger


Mindre boligændringer - Fx greb, fjernelse af dørtrin, små ramper m.v.

Servicelovens § 116 

Fire uger

Komplekse hjælpemidler - Fx el-køretøj, komfortkørestol, siddestillingsanalyser m.v.

Servicelovens §§ 112-113

16 uger

Boligændringer - Fx elektrisk døråbner, ombygninger, ramper, trappelift m.v.

Servicelovens § 116

24 uger

Nødkald

Servicelovens § 112

To uger

Kropsbårne hjælpemidler

Servicelovens § 112

Fire uger

Proteser

Servicelovens § 112

To uger

Kommunikationshjælpemidler

Servicelovens § 116

To uger

Voksenspecialundervisning

Lov om specialundervisning for voksne

To uger

Handicapbiler

Servicelovens § 114

Syv måneder

Praktisk hjælp

Servicelovens § 83

Fire uger

Personlig pleje og madservice

Servicelovens § 83

En uge

Plejebolig

Almenboligloven

Otte uger

Ældre- og handicapbolig

Almenboligloven

Otte uger

Beskyttet bolig

Almenboligloven

Otte uger

Daghjem

Servicelovens §84, stk. 1 og § 86, stk. 2

To uger

Flextrafik

Lov om trafikselskaber § 11 m.v.

To uger

Afløsning i eget hjem

Servicelovens § 84, stk. 1

To uger

Midlertidig døgnplads

Servicelovens § 84, stk. 2

En til 14 dage

Genoptræning til borgere, som ikke har været indlagt, for at øge funktionsniveauet

Servicelovens § 86, stk. 1

En uge

Vedligeholdelsestræning til borgere for at bevare funktionsniveauet

Servicelovens § 86, stk. 2

En uge

Plejebolig

Almenboligloven

Otte uger

Ældre- og handicapbolig

Almenboligloven

Otte uger

Beskyttet bolig

Almenboligloven

Otte uger

Daghjem

Servicelovens §84, stk. 1 og § 86, stk. 2

To uger

Selvudpeget hjælper

Servicelovens § 94

Fire uger

Tilskud til privat hjælper

Servicelovens § 95

Fire uger

Inkontinenshjælpemidler

Servicelovens § 112

Fire uger

Orlov til pårørende ved pasning af nærtstående i eget hjem. Maksimum seks måneder

Servicelovens § 118, stk. 3

To uger

Hjælp til personer, som passer nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

Servicelovens § 119

En til to dage

Sygeplejeartikler og tilskud til palliativ fysioterapi

Servicelovens § 122

To arbejdsdage