Frister for sagsbehandling - Beskæftigelsesområdet

FRISTER på beskæftigelsesområdet

Uddannelseshjælp 

Lov om aktiv socialpolitiks Kapitel 4

Syv arbejdsdage

Kontanthjælp

Lov om aktiv socialpolitiks Kapitel 4

Ti arbejdsdage

Integrationsydelse

Lov om aktiv socialpolitiks Kapitel 4

Ti arbejdsdage

Enkeltydelse 

Lov om aktiv socialpolitiks Kapitel 10

Otte uger

Tandbehandling

Lov om aktiv socialpolitiks Kapitel 10

0-10.000 kr.: Ti arbejdsdage

Over 10.000 kr.: Tre måneder

Sygedagpenge for lønmodtager

Sygedagpengeloven

Ti arbejdsdage

Sygedagpenge for arbejdsgiver

Sygedagpengeloven

15 arbejdsdage

Førtidspension (fra sag er rejst)

Pensionslovens Kapitel 3

Tre måneder

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Pensionslovens Kapitel 3

Tre uger

Revalidering

Aktivlovens Kapitel 6

Seks måneder

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobansøgning

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 7, stk. 2

To uger

Beskæftigelsestilbud

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32 

Fire uger

Virksomhedspraktik

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kapitel 11

Fire uger

Løntilskud

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kapitel 12

Fire uger

Voksenlærling

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c-98 g

Fire uger

Fleksjob 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70

12 måneder

Selvvalgt uddannelse for modtager af ledighedsydelse

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 73 b

Tre uger

Støtte til arbejdsredskaber m.v. ved fleksjob

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 74

Fire uger

Fleksjobbevis

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 74 b

To uger

Økonomisk tilskud (fleksjob) til selvstændige erhvervsdrivende

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75

Seks måneder

Støtte til hjælpemidler, arbejdsredskaber m.v.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76-77

Fire uger

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med tilbud

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82

To uger

Jobrotation 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 97, § 98 a og § 98 b.

Fire uger

Tilskud til opkvalificering m.v. ved ansættelse uden løntilskud

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99-100

Fire uger

Opkvalificering ved afskedigelse for forsikrede ledige

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 102-103

Fire uger

Rekruttering og generel erhvervsservice, kontakt til virksomhed

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kapitel 3-4

Tre dage

Personlig assistance

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kapitel 3

Otte uger