Frister for sagsbehandling - Børne- og familieområdet

frister på børne- og Familieområdet

Specialplads i dagtilbud i Hvidovre Kommune

Dagtilbudslovens § 4, stk. 2-3

15 arbejdsdage

Specialbørnehave udenfor Hvidovre Kommune

Servicelovens § 32 

15 arbejdsdage

Hjemmetræning for 0-6-års-området

Servicelovens § 32

15 arbejdsdage

Hjemmetræning for folkeskoleområdet

Servicelovens § 32 

20 arbejdsdage

Særligt fritids- og klubtilbud på folkeskoleområdet for elever i heldagstilbud og særlige klubtilbud  udenfor Hvidovre Kommune

Servicelovens § 32 og § 36

20 arbejdsdage

Særligt klubtilbud i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Servicelovens § 36 

15 arbejdsdage

Merudgifter til børn

Servicelovens § 41

Otte uger

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med nedsat funktionsevne

Servicelovens § 42

Otte uger

Personlig hjælp og pleje aflastning, og vedligeholdelsestræning m.v.

Servicelovens § 44, jf. servicelovens § 83, § 84, stk. 1 og § 86, stk. 2

Otte uger

Ledsageordning for 12-18-årige

Servicelovens § 45

Fire uger

Udgifter i forbindelse med konsulentbistand

Servicelovens § 11, stk. 4, nr. 1

Seks uger

Udgifter i forbindelse med prævention

Servicelovens § 11, stk. 4, nr. 2

Seks uger

Udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller udgifter, der erstatter en eller mere indgribende og omfattende foranstaltning

Servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 1

Seks uger

Udgifter, der bevirker, at en anbringelse udenfor hjemmet kan undgås eller en hjemgivelse kan fremskyndes

Servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 2

Fire uger

Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet

Servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 3

Fire uger

Plads i dagtilbud m.v. – Egenbetaling/tilskud/forældrebetaling

Dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2, § 63, stk. 1, nr. 2 og § 76, stk. 1, nr. 1

14 dage

Plads i dagtilbud – Ansøgning om opprioritering

Dagtilbudsloven

Fire uger

Socialpædagogisk friplads

Dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4, § 63, stk. 1, nr. 4 og § 76, stk. 1, nr. 2

Fire uger