Priser og hædringer

Bygningspræmiering

Hvidovre Kommune uddeler hvert andet år Bygningspræmieringen. Præmieringen gives til et godt eller smukt byggeri, istandsættelse eller anlæg, som har bidraget til kommunens forskønnelse

Idrætshædringer og lederpriser

I samarbejde med Idrætsrådet og Samrådet for frivillige børne- og ungdomsorganisationer uddeler Hvidovre Kommune hvert år hædringer og lederpriser til dygtige sportsfolk og spejderledere i Hvidovre

Integrationsprisen

Hvidovre Kommune uddeler hvert år en integrationspris. Prisen gives til en person, institution eller organisation, der har gjort en særlig indsats for integrationen i Hvidovre

Miljøprisen

Hvidovre Kommune tildeler en gang hvert andet år Miljøprisen til en virksomhed, person eller organisation, der har gjort en særlig indsats for miljøet i Hvidovre

Sundhedsprisen

Hvert andet år uddeler Hvidovre kommune Sundhedsprisen. Sundhedsprisen gives for en særlig sundhedsfremmende eller sygdomsforebyggende indsats for kommunens borgere