Regnskab

Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. juni efter regnskabsåret godkende og afgive regnskabet til revisionen

Læs om regnskab og økonomirapportering

Hvidovre Kommunes regnskab

Regnskab 2018 (pdf)

Regnskab 2017 (pdf)

Regnskab 2016 (pdf)

Regnskab 2015 (pdf)

Økonomirapportering og halvårsregnskab

Økonomiudvalget fører tilsyn med, at bevillinger til drift og de afsatte rådighedsbeløb på årsbudgettet ikke overskrides.

Der bliver udarbejdet økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 31. august, som Økonomiudvalget behandler, og der orienteres om eventuelle ændringer i budgettets forudsætninger.