Budget

Her kan du finde information om procedurer, processer og resultater mv. i forbindelse med budgetarbejdet for Hvidovre Kommune

Læs om budget og budgetarbejdet

Budget 2019

Budget 2019

Budgetbemærkninger 2019

Budgetavis 2019

 

Den 9. oktober 2018 vedtog kommunalbestyrelsen budget 2019

Underskrevet politisk aftale

Budgetaftale 2019-22

Finansieringsoversigt 2019-22

Investeringsoversigt 2019-2022

Takstblad 2019 

 

Materialer til budgetarbejdet - Budget 2019-2022

Økonomiudvalget godkendte på møde mandag den 16. april 2018 forslag til 

Budgetproces 2019 (pdf - åbner i nyt vindue)

 

Den 3. august 2018 blev følgende materiale sendt i høring:

Høringsskrivelse (pdf - åbner i nyt vindue)

Rammer for budget 2019 (pdf - åbner i nyt vindue)

Finansieringsoversigt 2019-2022 (pdf - åbner i nyt vindue)

Direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag) (pdf - åbner i nyt vindue)

Investeringsoversigt 2019-2022 (pdf - åbner i nyt vindue)

Budgetafdækninger (pdf - åbner i nyt vindue)

Budgetrapport (pdf - åbner i nyt vindue)

Takstforslag 2019 (pdf - åbner i nyt vindue)

 

Der er indkommet følgende høringssvar og udtalelser:

 Den 14. september 2018 blev følgende materiale sendt i høring.

Budget 2019 Høringsbrev Direktionens nye forslag

Budget 2019 Direktionens nye forslag 14 september 2018

Har du faktuelle spørgsmål til budget 2019-2022? 

Hvis du har faktuelle spørgsmål til budgetmaterialet for budget 2019-2022, kan du skrive til Center for Økonomi og Analyse på denne mailadresse:

oea@hvidovre.dk

Vi bestræber os på at svare inden for 4 hverdage. Alle svar og spørgsmål vil blive offentliggjort her på siden. De vil også indgå i det materiale, som bliver brugt i den politiske behandling af budgettet.

 

Spørgsmål og svar om budget 2019-2022

Spørgsmål: Hej, jeg har kigget på jeres budgetter og kunne godt tænke mig at vide hvor I får data til jeres grafer og benchmarks fra? 
Er datagrundlaget tilgængeligt for borgere, f.eks. i CSV form eller lign.?

Svar: Tak for din interesse i kommunens budget, og de data der ligger til grund for vores budgetmateriale. I forbindelse med udarbejdelse af ”Afdækninger” og ”Effektiviseringsforslag” tages der udgangspunkt i data, der enten er udarbejdet af Kommunernes Landsforening, Danmarks Statistik, udarbejdet direkte på forespørgsel hos andre kommuner eller i Hvidovre Kommune selv. Meget af dette materiale er direkte tilgængeligt på nettet. Din forespørgsel er forholdsvis bred, men såfremt du ønsker oplysninger om, hvor data er hentet på specifikke områder er du velkommen til at rette henvendelse til Center for Økonomi og Analyse på ny. Til eksempel på noget af det materiale vi bruger, kan du benytte følgende link
til en årlig publikation udarbejdet af Kommunernes Landsforening på årlig basis.
http://kl.dk/ImageVaultFiles/id_85179/cf_202/Kend_din_kommune_2018.PDF

 

 

Hvidovre Kommunes budget

Budget 2018 (pdf)

Budget 2017 (pdf)

Arbejdet med Hvidovre Kommunes budget foregår primært fra efter sommerferien og frem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling i oktober måned.

Hvidovre Kommunes budget for 2018-2021 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2017.

Med Hvidovre Avis den 7. november 2017 udkom som indstik Hvidovre Kommunes Budgetavis 2018 (pdf)