Offentlig høring: Helhedsplan for Hvidovre Bymidte

Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 27. september besluttet at sende forslag til helhedsplan for Hvidovre Bymidte i offentlig høring. Høringsperioden varer fra den 11. oktober til den 4. december 2016

Forslaget til helhedsplanen er skabt i samarbejde mellem borgere, politikere, forvaltning og Tegnestuen Vandkunsten med udgangspunkt i den dialog, der har været på åbne workshops og møder i bedømmelses- og bymidteudvalg i løbet af 2015 og 2016.
Helhedsplanen er et udtryk for kommunalbestyrelsens vision for området, og tegningerne i forslaget viser, hvordan der overordnet kan placeres kultur, administration, boliger, butikker, sundhedstilbud, mødesteder mv. i bymidten. Den endelige placering og ikke mindst udformning af bygninger, pladser og parkanlæg og lignende vil blive fastlagt med de kommende lokalplaner.

Høringsmateriale

Høringsmaterialet består af det seneste oplæg fra tegnestuen Vandkunsten.

Høringsmateriale (pdf - åbner i nyt vindue)

Læsevejledning til høringsmaterialet:

Side 1-6: Vandkunstens overvejelser og analyse
Side 7: De 11 fokuspunkter vedtaget af kommunalbestyrelsen i juni 2015
Side 8: De 11 fokuspunkter indarbejdet i helhedsplanen
Side 9-10: Vandkunstens tanker om den kommende Hvidovre Bymidte
Side 11-12: Skyggediagrammer. Her kan du se, hvordan skyggerne falder middag, eftermiddag og aften i den kommende bymidte i hhv. juni og marts
Side 13-14: Fortæller om hvilke andre overvejelser der skal gøres, når helhedsplanen skal gøres til virkelighed
Side 15-23: Overvejelser der skal gøres i forhold til økonomi, fx materialevalg, antal af parkeringspladser
Side 24-25: Vandkunstens tanker om midlertidige aktiviteter
Side 26-29: Plan for Risbjerggård
Side 30: Samlet helhedsplan

Høringsmaterialet vil være tilgængeligt her på hvidovre.dk. i hele perioden, og der vil i høringsperioden være udstilling af Vandkunstens tegninger på Hovedbiblioteket i uge 44-45 og på rådhuset i uge 46-47.

Borgermøde

Tirsdag den 8. november kl. 18.30-21.00 er der borgermøde i Medborgersalen. Her vil forslaget til helhedsplanen blive præsenteret, og der vil være
mulighed for at stille spørgsmål. 
 
 

Høringssvar

I høringsperioden indkom der i alt 19 høringssvar, som du kan se ved at klikke på linket nedenfor.

Høringssvar (pdf - åbner i nyt vindue)

Mere om udviklingen af Hvidovre Bymidte (link)