Bymidteprojektet 2014-2016

Politikere, borgere og arkitekter har siden 2014 arbejdet med udviklingen af en helhedsplan for fremtidens Hvidovre Bymidte. På denne side finder du oplysninger og materialer om Projekt Hvidovre Bymidte i perioden 2014-2016

OM PROJEKT HVIDOVRE BYMIDTE 2014-2016

Den politiske beslutning og processen

2014
Den 30. september 2014 vedtog kommunalbestyrelsen en proces for udviklingen af en bymidte omkring rådhuset og Risbjerggård. Der skulle udarbejdes en helhedsplanen for bymidten, som på skulle være en overordnet vision for området med angivelse af placering af forskellige funktioner og formål.

Referat fra kommunalbestyrelsesmøde 30. september 2014

2015
Med beslutningen i 2014 lagde kommunalbestyrelsen vægt på, at borgere, erhvervsliv og foreninger skulle inddrages i arbejdet med Hvidovre Bymidte, og i løbet af 2014 og 2015 blev der afholdt i alt tre workshops om Hvidovre Bymidte. På den første workshop var foreningsfolk og ildsjæle inviteret til at komme med idéer til nye aktiviteter i bymidten, og på de to næste workshops drøftede borgere, politikere og arkitekter scenarier og forslag fra de to tegnestuer Vandkunsten og BCVA.

De to tegnestuer var inviteret til et såkaldt parallelopdrag, hvor de begge skulle komme med bud på fremtidsscenarier for Hvidovre Bymidte.

Læs om arkitektfirmaernes opgave i referatet fra Økonomiudvalgets møde den 12. januar 2015

Den 24. juni 2015 traf kommunalbestyrelsen beslutning om, at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres  over tid, og kun dele af bygningen bevares.

Se dagsordenspunktet fra kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2015.

Den 24. november 2015 sluttede parallelopdraget med, at kommunalbestyrelsen vedtog, at det var tegnestuen Vandkunsten, der skulle arbejde videre med helhedsplanen med afsæt i tegnestuens eget forslag og 10 fokuspunkter bl.a. inspireret af forslaget fra BCVA.

Se beslutningen fra kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2015.

2016
Den 29. marts 2016 vedtog kommunalbestyrelsen en overordnet plan for den videre proces for arbejdet med helhedsplanen for Hvidovre Bymidte.

Se beslutningen om den videre bymidteproces den 29. marts 2016.

Den 27. september 2016 vedtog kommunalbestyrelsen at sende helhedsplanen for Hvidovre Bymidte i offentlig høring fra den 11. oktober til den 4. december.

Høringssvar (pdf - åbner i nyt vindue) 

Workshops og borgermøder

Alle borgere i Hvidovre var inviteret til en workshop den 10. marts og 27. august 2015, hvor tegnestuerne Vandkunsten og BCVA præsenterede deres forslag til fremtidens Hvidovre Bymidte. På de to workshops var det deltagernes opgave at drøfte tegningerne og komme med kommentarer.
I forbindelse med den offentlige høring af Helhedsplan for Hvidovre Bymidte i oktober-december, blev der holdt et borgermøde om helhedsplanen.

Eksperimenter med nye midlertidige aktiviteter

Borgere, foreninger og institutioner blev i 2014 inviteret til at skabe nye aktiviteter i bymidten. Forskellige borgergrupper tog bl.a. initiativ til disse nye aktiviteter i bymidten:Graffiti-værksted, madfællesskab, byttemarked, kunstprojekt og køkkenhave.

Kommunen oprettede i 2015 også en gruppe på Facebook, hvor borgerne kunne komme i kontakt med andre borgere, der evt. kunne have lyst til at være med til at realisere en ny aktivitet i bymidten. 

Bedømmelsesudvalg og bymidteudvalg

Et særligt udpeget bedømmelsesudvalg havde i projektets første fase til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen i forhold til valget af forslag til helhedsplanen for bymidten. Bedømmelsesudvalget bestod af:

  • Økonomiudvalget: Helle M. Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Mikkel Dencker, Steen Ørskov, Karl Erik Høholdt Jensen, Mogens Leo Hansen
  • Kommunaldirektør Nich Bendtsen
  • Direktør for Kultur, Miljø og Vækst Gert S. Nelth
  • Kultur- og Fritidschef Lars Hørdum
  • Udviklingschef Hanne Rasmussen
  • To fagdommere: Flemming Frost og Sara Ettrup (arkitekter)
  • Borgere: Charlotte Strandfelt, Birthe Mingon, Keld Blom 

I anden fase af projektet (2016) var et særligt bymidteudvalg bl.a. garant for, at de fokusområder for bymidten, der blev vedtaget i 2015, blev tilgodeset. Dette bymidteudvalg var næsten identisk med bedømmelsesudvalget. Hvidovre Kunstråd fik også en repræsentant i udvalget.

Materialer og mere information

2014

Pressemeddelelse om workshop den 26. november 2014

Idékatalog - opsamling af idéer fra workshop den 26. november 2014 (pdf)

Katalog med idéer til aktiviteter - efter workshop den 26. november 2014 (pdf)

Evalueringsrapport efter workshop den 26. november 2014 (pdf)

2015

BCVA's endelige forslag til Hvidovre Bymidte 5. oktober 2015 (pdf - åbner i nyt vindue)

Vandkunstens endelige forslag til Hvidovre Bymidte 5. oktober 2015 (pdf - åbner i nyt vindue)

Fagdommernes kommentar 5. oktober 2015 (pdf - åbner i nyt vindue)

Pressemeddelelse om arkitektfirmaernes opgave

Program for parallelopdrag for udviklingen af Hvidovre Bymidte (pdf)

Annonce med invitation til workshop den 10. marts 2015 (pdf)

Materiale fra workshoppen den 10. marts - inkl. opsamling til tegnestuer og borgerbidrag

Pressemeddelelse om mødet i bedømmelsesudvalget den 21. april 2015

Pressemeddelelse om bymidte-aktiviteter i juni 2015

Pressemeddelelse om vinderen af innosite-konkurrence

Pressemeddelelse om kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2015

2016

Pressemeddelelse om kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2016

Pressemeddelelse om møde i bymidteudvalget den 27. juni 2016

Vandkunstens præsentation på møde i bymidteudvalget den 27. juni 2016 (pdf)

Materiale om parkering i bymidten fra den 27. juni 2016 (pdf)

Vandkunstens præsentation på møde i bymidteudvalget den 22. august 2016 (pdf)

Præsentationer fra borgermøde den 8. november 2016 (pdf)