Udvikling af Hvidovre Bymidte

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2017 en helhedsplan for fremtidens Hvidovre Bymidte ved rådhuset, Medborgerhuset, Sundhedscentret og Risbjerggård. Helhedsplanen beskriver visionen for området, og arbejdet med at gøre visionen til virkelighed starter med udviklingen af et kulturcentrum ved Risbjerggård.

OM udviklingen af HVIDOVRE BYMIDTE

Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte

Helhedsplanen er et udtryk for kommunalbestyrelsens vision for Hvidovre Bymidte. Den er arbejdet frem på baggrund af input fra arkitekter, borgere, foreninger, politikere og kommunens fagfolk og de drøftelser, der bl.a. har fundet sted på workshops, borgermøder og i Bymidteudvalget.
Helhedsplanen viser, hvilke funktioner og hvilken type bygninger og anlæg, der skal være i fremtidens bymidten, og den fastlægger de overordnede rammer for, hvad de forskellige fremtidige byggefelter skal bruges til. Planen viser fx hvor der skal ligge bygninger til offentlige formål, hvor der skal være grønne områder, kulturtilbud, boliger, parkering og vejføring. En helhedsplan er altså ikke en færdig arkitekttegning, som viser præcis, hvordan bymidten skal se ud. De konkrete tegninger af bygninger, haveanlæg osv. vil først blive lavet senere i processen, når nye lokalplaner for området er vedtaget og de forskellige byggefelter tages i brug.

Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte (pdf - åbner i nyt vindue)

Kulturcenter Risbjerggård

I Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte er Risbjerggård-grunden udlagt som centrum for kultur- og foreningsliv. Det er væsentligt, at aktiviteter i området er synlige, og at der findes mødesteder for både mindre og større grupper. 
Teater Vestvolden, som i dag ligger på Høvedstensvej, skal i følge helhedsplanen skal indgå som en central kulturinstitution i bymidten.

Den 24. juni 2015 traf kommunalbestyrelsen beslutning om, at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres  over tid, og kun dele af bygningen bevares.

Se dagsordenspunktet fra kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2015.

I perioden frem til, at Kulturcenter Risbjerggård står færdigt, kan kommunen, borgerne og foreninger bruge området til midlertidige aktiviteter, fællesskaber og mødesteder. Siden vinteren 2014/2015 har forskellige borgergrupper bl.a. taget initiativ til et graffiti-værksted, madfællesskab, byttemarked, kunstprojekt og køkkenhave i bymidten.

Alle er velkomne til at lave eksperimenter med nye aktiviteter i bymidten. Aktiviteterne kan vare fra et par timer til måneder, og det kan være alt fra temadage over urbane haver til koncerter. 
Foreninger kan booke lokaler i bymidten via foreningsportalen: https://booking-hvidovre.kmd.dk/
Enkeltpersoner kan kontakte kommunens lokaleadministration på lokale@hvidovre.dk
Hvis du eller din forening vil lave aktiviteter på ude-arealer i bymidten, kan I kontakte kultur- og fritidsafdelingen på: hxr@hvidovre.dk 

Arkitektkonkurrence om nyt kulturcentrum og vinderprojekt 

Den 20. juni 2018 blev det offentliggjort, at det er tegnestuen Vandkunsten, der skal tegne det nye kulturelle centrum i Hvidovre Bymidte. 

Du kan finde beskrivelsen af Vandkunstens projekt i filen nedenfor:
Vinderprojekt fra Vandkunsten (pdf – åbner i nyt vindue)

I dommerbetænkningen nedenfor er der også beskrivelser af de fire andre projekter, som deltog i arkitektkonkurrencen.
Dommerbetænkning (pdf – åbner i nyt vindue)

Pressemeddelelse om vinderprojektet i arkitektkonkurrencen (link)

Her kan du se nogle af Vandkunstens egne visualiseringen af projektet:

 

 

Bymidteudvalget

Et særligt udpeget bymidteudvalg har til opgave at drøfte forskellige temaer i forbindelse med udviklingen af Hvidovre Bymidte og kommer bl.a. med anbefalinger til kommunalbestyrelsen. 
Bymidteudvalget er næsten identisk med det bedømmelsesudvalg, der blev nedsat ved udviklingsprojektets start i 2014.  

Bymidteudvalget består af:

  • Økonomiudvalget: Helle M. Adelborg, Kenneth F. Christensen, Anders Wolf Andresen, Mikkel Dencker, Steen Ørskov Larsen, Torben Nowicki Rasmussen, Mogens Leo Hansen
  • Kommunaldirektør Nich Bendtsen
  • Direktør for Kultur, Miljø og Vækst Gert S. Nelth
  • Kultur- og Fritidschef Lars Hørdum
  • Udviklingschef Hanne Rasmussen
  • Plan- og Miljøchef Anja W. Dalberg
  • Borgere: Charlotte Strandfelt, Birthe Mingon, Keld Blom og Pernille Fonnesbech (repræsentant for Hvidovre Kunstråd)

Processen i 2018

Den 28. november 2017 godkendte kommunalbestyrelsen byggeprogrammet for ”Kulturcenter Risbjerggård”. Med byggeprogrammet danner grundlaget for en arkitektkonkurrence om Risbjerggårdgrunden.
Den 4. december 2017 blev invitationen til konkurrencen offentliggjort, og frem til starten af januar 2018 kan arkitektteams ansøge om at deltage. 
I alt fem arkitektteams vil blive udvalgt til at deltage i konkurrencen, som løber frem til slutningen af marts.
Det er arkitektfirmaet Gottlieb Paludan Architects A/S, som står for afviklingen af arkitektkonkurrencen.

Af byggeprogrammet fremgår det bl.a., at målet er at skabe et kulturcenter, som er børnenes og familiernes sted og som ”arkitektonisk og kulturelt kickstarter” realiseringen af helhedsplanen for Hvidovre Bymidte. Kulturcenter Risbjerggård skal indeholde Teater Vestvolden, et spisested, rum til dans, teater, musik og en teaterhave, der indbyder til aktiviteter og ophold. Det bliver også understreget, at Hvidovre Kommune ønsker, at der er fokus på bæredygtighed.

Byggeprogrammet for Kulturcenter Risbjerggård (pdf - åbner i nyt vindue)

Resultatet af arkitektkonkurrencen bliver offentliggjort den 20. juni 2018. 
I efteråret 2018 starter projekteringen af det kommende byggeri.
Det er planen, at Kulturcenter Risbjerggård vil blive indviet i foråret 2022.

Processen 2014-2017

Den 28. februar 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen "Helhedsplan for Hvidovre Bymidte". 

Referat fra kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2017

Den 25. april 2017 vedtog kommunalbestyrelsen, at realiseringen af Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte starter med kultur-delen på Risbjerggårdgrunden. Her skal der opføres en kultur- og foreningsby omkring en nytænkt Risbjerggård, og Teater Vestvolden skal flytte ind i nye rammer. For at sikre økonomisk balance i denne første etape af processen, vil helhedsplanens byggefelter foran og ved siden af rådhuset også blive inddraget. Byggefelterne her kan sælges til privat eller offentligt erhverv.

Se kommunalbestyrelsens beslutning den 25. april 2017

Oversigt over prioriterede byggefelter i etape 1 (pdf - åbner i nyt vindue)

Forud for kommunalbestyrelsens vedtagelse er der henover 2014-2016 foregået forberedende arbejde i form af et parallelopdrag med deltagelse af to arkitektfirmaer, workshops med arkitekter, politikere, foreninger og borgere, forsøg med midlertidige aktiviteter, drøftelser i Bedømmelsesudvalg og Bymidteudvalg, borgermøder og høring. 

Beskrivelse af processen i 2014-2016 og materialer, høringssvar mv. fra perioden (link).

Møde med foreninger og brugere af Risbjerggård marts 2019

Alle Hvidovres foreninger var inviteret til dialogmøde om Risbjerggård/Kulturgården mandag den 25. marts 2019. Ca. 50 personer mødte op til mødet på Hovedbiblioteket, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål og komme med ønsker til den fremtidige Risbjerggård. Deltagernes input er samlet i et dokument, som kan ses ved at klikke på nedenstående link.

Opsamling af ønsker til Risbjerggård/Kulturgården(pdf)