Indkørsler

""
Hvis du skal have etableret en ny indkørsel til din grund, skal Vej- og Parkafdelingen omlægge kantsten og fortovsfliser, så belægningen kan holde til, at du kører på den med din bil

Hvis du har brug for at etablere eller nedlægge en indkørsel til din grund fra vejen, kræver det tilladelse fra vejmyndigheden. For at sikre en korrekt etablering og opnå ensartethed i kommunen, er det Vej- og Parkafdelingen, der etablerer/nedlægger indkørsler. Som grundejer skal du betale for etableringen/nedlæggelsen. 

Priser i 2018

Fast pris for anlæg af ny indkørsel beregnet til en personbil, længde ca. 4 m. (Priserne er inkl. moms og administrationsgebyr):

  • Chaussestenskantsten (runde skuldre) og 1 række fliser på tværs: 3.641 kr.
  • Chaussestenskantsten (runde skuldre) og 2 rækker fliser: 4.469 kr.
  • Granitkantsten og 1 række fliser med sænket kantsten: 7.755 kr.
  • Granitkantsten og 2 rækker fliser med chaussestensbort og sænket kantsten: 8.540 kr.