Gravetilladelser

Hvis du ønsker at grave på offentligt areal (fx fortove, veje, stier, rabatter, parker mv.) eller på privat fællesvej, skal du have tilladelse fra Vej- og Parkafdelingen

 

læs om Gravetilladelser

Ansøg om gravetilladelse

Hvis du ønsker at grave på offentligt areal (fx fortove, veje, stier, rabatter, parker mv.) eller på privat fællesvej, skal du ansøge elektronisk om gravetilladelse. Når gravearbejdet er afsluttet, skal du færdigmelde det elektronisk. Begge dele foregår via systemet Rosyweb.

Vejledning til ansøgning om gravetilladelse

I vejledningen til Rosyweb kan du læse om, hvordan du søger om gravetilladelse. Hvis du har generelle spørgsmål om graveansøgning, kan du kontakte Vej- og Parkafdelingen, John Lykke, jly@hvidovre.dk, tlf. 3639 2508.

Betingelser for opgravning

I Hvidovre Kommunes betingelser for opgravning i kommunens veje kan du læse om betingelserne for gravetilladelsen, herunder krav til reetablering mv.

  • Hvidovre Kommunes betingelser for opgravning i kommunens veje (pdf)

Se igangværende vejarbejder, arrangementer, mv.

Du kan finde en oversigt over igangværende vejarbejder, arrangementer, mv. hos Vejdirektoratet: