Veje og trafik

Brug af offentligt areal

Hvis du ønsker at benytte et offentligt areal, skal du søge om tilladelse. Det kan fx være, hvis du ønsker en stadeplads, midlertidigt opstiller en container eller skal holde et arrangement

Gravetilladelser

Hvis du ønsker at grave på offentligt areal (fx fortove, veje, stier, rabatter, parker mv.) eller på privat fællesvej, skal du have tilladelse fra Vej- og Parkafdelingen

Kontroller din adresse

Forkerte og upræcise adresser kan koste menneskeliv. Den officielle adresse og den adresse, som du som borger eller virksomhed anvender, skal være ens

Parkering af tunge køretøjer

Køretøjer over 3.500 kg, påhængskøretøjer, campingvogne, traktorer og motorredskaber må parkeres fra kl. 19-07 på steder med særlig afmærkning

Indkørsler

Hvis du skal have etableret en ny indkørsel til din grund, skal Vej- og Parkafdelingen omlægge kantsten og fortovsfliser, så belægningen kan holde til, at du kører på den med din bil