Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

I Erhvervskontaktudvalget drøfter Hvidovres virksomheder og Kommunalbestyrelsen den lokale erhvervsudvikling.

Erhvervskontaktudvalgets arbejde

Om Erhvervskontaktudvalget

Erhvervskontaktudvalget er det formelle samarbejdsforum mellem kommunalbestyrelsen og det lokale erhvervsliv. Udvalget arbejder aktivt for at forbedre den arbejds-, erhvervs- og uddannelsesmæssige udvikling i Hvidovre og mødes cirka fire gange årligt.

Spørgsmål og forslag til Erhvervskontaktudvalget sendes til erhvervskonsulent Karen Brehm Sørensen kas@hvidovre.dk

Medlemmer

Erhvervskontaktudvalget består af 13 medlemmer, der er sammensat af repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, erhvervsorganisationerne, de faglige organisationer og erhvervsskolerne. Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. Derudover deltager kommunaldirektøren, arbejdsmarkedschef, udviklingschef for Udvikling, Erhverv og Kommunikation og erhvervskonsulent.

Medlemmer og stedfortrædere

 • Formand Borgmester Helle Adelborg (stedfortræder Kenneth F. Christensen) - Kommunalbestyrelsen
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Munch (stedfortræder Torben Nowicki Rasmussen) - Kommunalbestyrelsen
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Ulsing (stedfortræder Kristina E. Young) -  Kommunalbestyrelsen
 • Næstformand Direktør Kim Larsen, Broste Copenhagen - repræsentant fra DE
 • Direktør Flemming Tvernø, El- Strøm - repræsentant fra Tekniq
 • Direktør Henrik Dam Larsen, DB Schenker - repræsentant fra DI
 • Logistikdirektør Niels Holm, Lantmännen Schulstad (Stedfortræder Henrik Kastberg, Xellia Pharmaceuticals Industri), repræsentant fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme.
 • Drifts-og administrationschef Jørgen Morsing (Stedfortræder Direktør Michael Bruhn, PFA Ejendomme), repræsentant fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme.
 • Partner Jørgen Damkiær, Egerbyg, repræsentant fra Dansk Byggeri
 • Souschef Henrik W. Olsen, Dansk Metals organisationssekretariat, repræsentant fra LO.
 • Formand Bo Kjærulf, EKF, repræsentant fra LO.
 • Formand John Schwartzbach, repræsentant fra Dansk Metal Tele Øst.
 • Uddannelseschef Tove Svejstrup Christensen (Stedfortræder Praktikcenterchef Bent-Ole Bohn), repræsentant fra Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Fra Hvidovre Kommune deltager:

 • Kommunaldirektør Nick Bendtsen, Hvidovre Kommune.
 • Arbejdsmarkedschef Torben Tang - Center for Beskæftigelse, Hvidovre Kommune
 • Udviklingschef Hanne Rasmussen - Udvikling, Erhverv og Kommunikation, Hvidovre Kommune
 • Erhvervskonsulent Karen Brehm Sørensen - Udvikling, Erhverv og Kommunikation, Hvidovre Kommune (sekretær for udvalget)

 

Vedtægter

Her kan du læse vedtægterne for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg (pdf)

Årsberetning

Her kan du læse årsberetningen for 2017 for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg (pdf)