Mobilitetsnetværk

Virksomheder er gået sammen med kommunen i et netværk om smart mobilitet.

Trængsel på vejene er et problem både for samfundet, og for den enkelte virksomhed. 

Trængsel gør det svært at få varer til og fra virksomheden, og medarbejdere bruger meget tid på at sidde fast i trafikken. Trængsel er dyrt for virksomheden og kan i sidste ende gøre det svært at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Flere undersøgelser har vist, at trængsel desværre et vilkår både nu og i fremtiden, og der findes ingen hurtige løsninger. 

Virksomheder er gået sammen med kommunen i et netværk om smart mobilitet. Her handler det om at finde de tiltag og dele de ideer, der kan gøre det nemmere, smartere og grønnere for den enkeltes medarbejdere at komme til og fra arbejde og rundt i arbejdstiden. 

Netværket faciliteres af Gate 21 og er en del af et større netværk af 43 virksomheder og 10 kommuner, hvor formålet er at sikre en god fremkommelighed og bedre mobilitet langs ring 3.  

Fakta om netværket i Hvidovre 
 

  • Netværksmøder fire gange om året hos virksomheder i netværket. 
  • Møderne er af ca. 1½-2 timers varighed. 
  • Deltagerne i netværket er bl.a. CSR-ansvarlige, HR-ansvarlige, direktører og udviklingsfolk. 
  • Der er fokus på at dele viden og finde initiativer der har fælles interesse. 

Er du interesseret i at høre mere eller modtage invitationen til næste netværksmøde kan du kontakte Charlotte Hauerslev fra Gate 21 på charlotte.hauerslev@gate21.dk


Smart Mobilitet i LOOP City 

Netværket er en del af udviklingsarbejdet i forbindelse med etablering af letbanen langs ring 3.  Selvom Hvidovre ikke får letbane i første omgang, vil især pendlere langs ring 3 blive påvirket af anlægsarbejdet, og når letbanen er bygget vil den påvirke både borgere og virksomheder i Hvidovre. At være en del af netværket giver også adgang førstehåndsinformation og viden om anlægsarbejdet. 

Foto: her skal Mikkel Østergaard kreditteres.