Affald til forbrænding

Affald, der ikke kan genbruges - men som kan forbrændes uden at forurene, er forbrændingsegnet affald

Læs om affald til forbrænding

Hvad er forbrændingsegnet affald?

Ikke-genanvendeligt pap og papir, f.eks. voks- eller asfaltbehandlet papir, plast-coatede pap- og papirtyper samt tilsmudset pap og papir, inventar, fx. møbler og tæpper, der ikke kan genanvendes, linoleum, cementspånplader mv.

Du kan læse mere om modtagereglerne for småt forbrændingsegnet affald på Amager Ressourcecenters hjemmeside (nyt vindue)

Må man selv brænde affaldet?

Forbrændingsegnet affald må kun afbrændes på et miljøgodkendt anlæg.

Hvor brændes affaldet?

I Hvidovre Kommune skal forbrændingsegnet affald bortskaffes til Amager Ressourcecenter.

For forbrændingsegnet affald skal der træffes aftale med en transportør eller indsamlingsvirksomhed, som efterfølgende skal aflevere affaldet på Amager Ressourcecenter.

Du kan finde en transportør eller indsamlingsvirksomhed i Det digitale Affaldsregister.