Miljø

Find det hurtigt

Miljøgodkendelse

En række virksomhedstyper anses for at have en så stor påvirkning på miljøet, at de skal miljøgodkendes inden virksomheden etableres

Miljøavis

Hvidovre Kommunes Plan- og Miljøafdeling udsender fire gange om året Miljøavisen til kommunens virksomheder

Forskrifter, regulativer og vejledninger

Hvidovre Kommune har udarbejdet en række forskrifter, regulativer og vejledninger på miljøområdet, der gælder for borgere og virksomheder. Du kan se dem alle samlet nedenfor