Praktisk hjælp og personlig pleje

Ansøgningsmateriale til leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

Læs om ansøgningsmateriale mv.

Tidsfrist

Ansøgninger kan løbende fremsendes til Hvidovre Kommune på følgende mailadresse: visitationen@hvidovre.dk

Ansøgningsmateriale

Bemærkninger

Hvidovre Kommune godkender alle ansøgere, der kan opfylde kommunens krav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje. Hvidovre Kommune har dog indgået en aftale med to leverandører vedr. indkøbsordningen til og med 31. august 2019.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar af den 14. september 2016 (pdf)