IKT-specifikationer

IKT-aftalen specificerer Hvidovre Kommunes principper for anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier (IKT). Aftalen skal efterleves af alle projektparter, der indgår i Hvidovre Kommunes byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. eller derover