Forpagtning af Restaurant Halvleg mm.

Hvidovre Kommune udbyder forpagtningskontrakt vedrørende ”Restaurant Halvleg” i Frihedens Idrætscenter; cafeteriet i Avedøre Idrætscenter; kiosken på isstadion; kioskerne i istræningshallen/curlinghallen samt Friluftsbadet Præstemosen

Læs om udbud af forpagtningen

Om forpagtningen

Hvidovre Kommune udbyder forpagtning af ”Restaurant Halvleg” i Frihedens Idrætscenter; cafeteriet i Avedøre Idrætscenter; kiosken på isstadion; kioskerne i istræningshallen/curlinghallen samt Friluftsbadet Præstemosen.

Tilbud skal afgives på grundlag af udbuddets betingelser. Kontrakt forudsættes indgået for en periode af 6 år, hvorefter tilbudsgiver har option på en forlængelse af kontrakten i yderligere 2 år. Det forventes, at kontrakten vil træde i kraft den 1. januar 2019.
Kontrakt vil blive indgået med den tilbudsgiver, som ud fra en helhedsbetragtning har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. nedenstående tildelingskriterier:

  1. Pris; herunder betaling af kommunal forpagtningsafgift
  2. Tilrettelæggelse af driften; herunder servicering af de lokale borgere og foreninger, tilrettelæggelse af åbningstider samt udbud af varesortiment. Punkt 1 vægtes med 50 % og punkt 2 med 50 %.

    Enhver forespørgsel angående udbuddet skal sendes via mail til: kof@hvidovre.dk senest den 22. oktober 2018 kl. 12.00. Der afholdes besigtigelsesmøde tirsdag d. 30 oktober kl. 15 i Frihedens Idrætscenter.

 

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet består af følgende bilag:

Bilag 1 - Udbudsvilkår (pdf)

Bilag 2 – Tro og love erklæring

Bilag 5 – Inventarliste, FIC (pdf)

Bilag 6 - Inventarliste, AIC (pdf)