Udbud af kapitalforvaltning

 

Hvidovre Kommune udbyder tre aftaler om kapitalforvaltning 

Udbuddet er annonceret på ted.europa.eu den 19. december 2017. Hvidovre Kommune har til hensigt at indgå aftaler om forvaltning af i alt kr. 480 mio. ligeligt fordelt på tre kapitalforvaltningsaftaler. Midlerne kan placeres i danske obligationer samt øvrige aktivklasser jævnfør Hvidovre Kommunes finansielle strategi. Hvidovre Kommune forventer at indgå 4-årig aftaler med start den 1. maj 2018 med mulighed for forlængelse af kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Tilbudsfristen er den 22. februar kl. 12.00.

Potentielle tilbudsgivere kan anmode om at få udbudsmaterialet tilsendt ved at sende en mail til udbud@lundgreens.com.