Indkøb og udbud

EAN-numre, P-numre og bankoplysninger

Hvidovre Kommune benytter kun elektronisk fakturering. Fakturaer, der modtages i papirformat, vil derfor blive afvist

Fritvalgsordningen

Ansøgningsmateriale til leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

Indkøb

Hvidovre Kommunes indkøbspolitik skal sikre kommunen de bedst mulige indkøbsbetingelser, hvad angår kvalitet, levering, pris, betaling, service og garanti. Hertil kommer krav til miljømæssig bæredygtighed, sikkerhed og sundhed

Vestegnens Indkøbsforum

Kommunerne på Vestegnen har i fællesskab etableret Vestegnens Indkøbsforum