Ny digital platform til virksomheder

Virksomhedsguiden.dk er et nyt digitalt redskab til virksomheder og iværksættere, der giver adgang til vejledning og information om opstart, drift og udvikling af virksomheder.
25. november 2019

Har man brug for at vide mere om erhvervsrelaterede emner som fx moms eller markedsføring, så er Virksomhedsguiden.dk et god bud.

Som et nyt tilbud til virksomheder og iværksættere er al væsentlig information om opstart, drift og udvikling af virksomheder blevet samlet på den nye platform Virksomhedsguiden.dk.

Virksomhedsguiden giver indblik i de mest relevante virksomhedsrettede love og regler og vejleder om forretningsudvikling. Samtidig giver Virksomhedsguiden overblik over de tilbud, der udbydes på tværs af den offentlige erhvervsfremmeindsats – lige fra den lokale erhvervsservice i kommunerne til statens ordninger.

Det er Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlig for Virksomhedsguiden, som især henvender sig til iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Udviklingen af Virksomhedsguiden sker i tæt samarbejde med kommuner, myndigheder, virksomheder samt de projekter og programmer, der er i erhvervsfremmesystemet.

Virksomhedsguiden havde ved lanceringen i juni 2019 samlet vejledning på tværs af mere end 16 forskellige myndigheder og seks erhvervshuse samt erhvervsfremmetilbud fra over 80 erhvervsfremmeaktører.

Guiden bliver løbende opdateret og videreudviklet for både virksomheder og aktører i erhvervsfremmesystemet – alt sammen for at give virksomhederne relevant vejledning af høj kvalitet.

Find Virksomhedsguiden her (nyt vindue)