Virksomheder kan bestille en forhåndsdialog om deres byggesagsansøgning

12. november 2019

Ønsker du at bygge nyt, til eller om på din erhvervsejendom, er du velkommen til at kontakte Hvidovre Kommune med henblik på at afholde en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler fra Center for Plan og Miljø.

Du kan i en forhåndsdialog få vejledning i de overordnede regler og generelle spørgsmål i forbindelse med en påtænkt ansøgning om ny, til eller ombygning.

Mødets varighed vil være på en halv time og det er vigtigt, at du medbringer tegninger/skitser af byggeriet og på forhånd har gjort dig overvejelser om, hvad du vil spørge om, så tiden bliver udnyttet bedst muligt.

Du skal henvende dig via POM@hvidovre.dk og anmode om et møde.

Du skal i henvendelsen angive en adresse og kort beskrive byggeriets omfang og anvendelse, så byggesagsbehandleren kan møde forberedt til mødet i forhold til planmæssige og tekniske forhold.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil vi kontakte dig og aftale et nærmere tidspunkt for afholdelse af forhåndsdialogen.