Hilsen fra borgmester Helle Adelborg

12. november 2019

Vi har et alsidigt erhvervsliv i Hvidovre, som opererer i vidt forskellige brancher. Men selvom I kommer fra forskellige virksomheder, er der alligevel et fællesskab på tværs af firmanavne og brancher.
Det så vi et flot bevis på, da en række virksomheder på Avedøre Holme i slutningen af oktober samledes omkring kræftkampagnen ’Støt Brysterne på Avedøre Holme’. Her blev der indsamlet 123.500 kroner til Kræftens Bekæmpelse, og medarbejdere fra omkring 20 virksomheder mødtes for at gå eller løbe en strækning på Avedøre Holme til fordel for kræftforskningen, og sammen spiste de efterfølgende en hyggelig frokost.

Som borgmester i kommunen er jeg imponeret over virksomhedernes vilje til at bidrage til det samfund, de er en del af, og jeg er glad for, at virksomhederne kan mødes på tværs af brancher til den slags begivenheder. Jeg vil derfor gerne sige tak til alle deltagende virksomheder. I er med til at udbrede den gode fortælling om et engageret erhvervsliv, der tager ansvar.

Med til historien om vores lokale erhvervsliv hører også Holmene, som er vores vision om at skabe et nyt stort erhvervsområde i forlængelse af Avedøre Holme. Siden vi lancerede planerne i januar i år, har vi haft travlt med det forberedende arbejde med Holmene.
Nu er vi klar til at igangsætte en VVM-undersøgelse (VVM står for vurdering af virkninger for miljøet), som skal kortlægge, hvordan Holmene vil påvirke naturen og miljøet. Jeg præsenterede planerne for VVM-undersøgelsen for pressen under et besøg hos KLS Pureprint på Avedøre Holme, hvor erhvervsminister Simon Kollerup og skatteminister Morten Bødskov var inviteret med. Her fik jeg mulighed for at fortælle de to ministre om udviklingen af projektet, og om hvor langt vi er med selskabsdannelse og om den store opbakning, vi møder hos erhvervslivet og hos mange forskellige typer af organisationer. Begge ministre udviste stor interesse for projektet, og vi ser frem til samarbejdet med regeringen om Holmene.

Jeg ved også fra jer ude i erhvervslivet, at I og jeres medarbejdere også ser store perspektiver i Holmene, og derfor skal vi nok sørge for at fortælle jer, når vi har nyt at berette om Holmene.

God læselyst med denne udgave af Erhvervsnyt.

Med venlig hilsen

Helle Adelborg, borgmester i Hvidovre.