Nu får cyklister på Jernholmen særlige baner at køre i.

Snart får cyklister på Avedøre Holme nye cykelbaner, som skal gøre cykelturen mere overskuelig.
10. september 2019

På Jernholmen, hvor virksomheder som Chr. Hansen A/S, Anchersen Busser, TNT og KLS Pureprint holder til, bliver der etableret en cykelbane i hver side af vejen.

De nye cykelbaner kommer efter en dialog mellem virksomhederne på Avedøre Holme og Hvidovre Kommune.

”Igennem vores mobilitetsnetværk, som består af en række virksomheder på Avedøre Holme, er vi blevet gjort opmærksom på, at cyklister bl.a. på Jernholmen føler det er utrygt at køre på vejen blandt biler og lastbiler og samtidig ikke have ordentligt udsyn på grund af de mange parkerede lastbiler. Derfor har vi valgt at etablere de her cykelbaner,” siger borgmester Helle Adelborg.

Cykelbanerne bliver 1,7 meter bred og samtidig bliver der etableret standsningsforbud på hele Jernholmen.
Dermed vil der ikke længere være lastbiler, som holder parkeret og besværliggør udsynet for cyklister og biler, der skal ud fra sidevejene.

Arbejdet med at etablere cykelbanerne gik i gang i begyndelsen af september og forventes færdig i løbet af september.

I forvejen er der cykelstier på Stamholmen, og cykelbanerne på Jernholmen er et forsøg, som i fremtiden kan blive udbredt til andre af vejene på Avedøre Holme.