Håndværkere kan skrive sig op til kommunens mindre vedligeholdelsesopgaver

4. maj 2018

Efter Hvidovre Kommune fra årsskiftet stoppede med at have faste rammeaftaler for mindre vedligeholdelsesopgaver af de kommunale bygninger, er det nu kommunens Center for Trafik og Ejendomme som fra gang til gang vælger håndværksfirmaer. Det sker blandt andet ud fra en liste, som interesserede håndværksfirmaer kan skrive sig op på.

Via hvidovre.dk er det muligt at skrive sig op og komme i betragtning, når kommunen skal bruge håndværkere til mindre vedligeholdelsesopgaver.  

Der er flere faktorer, der spiller ind, når Hvidovre Kommune vælger fra håndværkerlisten. Opgavens karakter spiller naturligvis en stor rolle, ligesom pris og kvalitet vil altid være i fokus, men også et firmas reaktionstid er vigtig. Derfor vil det oftest være håndværksfirmaer af en vis størrelse, som vil komme i betragtning til at løse kommunens opgaver. Det skyldes, at akutte opgaver kræver, at et firma eksempelvis kan rykke ud til en sprængt vandrør med det samme.

Ved opgaver, hvor den forventede pris overstiger 50.000 kroner – vil der fortsat
blive indhentet flere underhåndsbud.
Dem, der tidligere har skrevet sig op, fortsætter med at være på listen og kan komme i betragtning på lige fode med nye håndværksfirmaer, der skriver sig på.

Tilmeld dig listen her (åbner ny side)