Få hjælp til at finde medarbejdere til småjobs


Jobcenter Hvidovre kan hjælpe din virksomhed med at finde medarbejdere, der kan løse småopgaver.
7. marts 2018
Har du i din virksomhed svært ved at få fat i medarbejdere til opgaver med et lavt antal ugentlige timer? Eller har du behov for at få løst mindre opgaver, som ikke bliver løst nu? Eller måske har du behov for at få frigjort dit faguddannet personale for nogle opgaver, som kunne løses af ufaglærte?
I en tid med højkonjunktur kan det være svært at finde uddannet personale, men flere opgaver kan måske med fordel løses af en ufaglært medarbejder. 
Jobcenter Hvidovre vil gøre det nemt for din virksomhed at få fat i medarbejdere, som kan varetage løbende småopgaver på et lavt ugentligt timetal. Om det er tre eller 30 timer så har Jobcenter Hvidovre en gruppe ledige, som kan og vil.
Vil du høre nærmere så kontakt Jobcenter Hvidovre på telefon 41 85 04 47 eller mail jobcenter@hvidovre.dk

Opgaver som disse kan du søge hjælp til:
Pakkeopgaver
Lettere kontoropgaver
Græsslåning/snerydning
Telefonpasning
Rengøring og oprydning – inde og ude
Kørselsopgaver
Bortskaffelse af affald
Sæsonhjælp
Montageopgaver
Lettere køkkenopgaver
Eller andre opgaver I har brug for at få løst