Hilsen fra borgmesteren

Borgmester Helle Adelborg ser frem imod et nyt spændende år på erhvervsområdet i Hvidovre Kommune
18. december 2017
Den nye kommunalbestyrelse træder sammen i januar, og det betyder også, at der kommer nye politisk valgte medlemmer af Erhvervskontaktudvalget, der er et samarbejdsforum mellem Kommunalbestyrelsen og det lokale erhvervsliv. Hvidovre Erhvervskontaktudvalgs formål er at arbejde aktivt for at forbedre den arbejds-, erhvervs- og uddannelsesmæssige udvikling i Hvidovre, og efter at have siddet med i udvalget de seneste seks år kan jeg sige, at det er et udvalg med gode og konstruktive møder, hvor der altid er et stort udbytte. 

De nye politiske medlemmer er Niels Ulsing fra SF og Charlotte Munch fra Venstre, og jeg ser frem til møderne i udvalget sammen med dem og de øvrige nye medlemmer af udvalget. 
I udvalget bliver der i det nye år en ekstra plads til en repræsentant fra erhvervslivet, og den plads tilfalder Dansk Byggeri.
2018 bliver forhåbentlig også året, hvor vi igangsætter arbejdet med en ny lokalplan for Avedøre Holme. Den skal give virksomhederne bedre muligheder for at sikre deres vækst ved at bygge ud og bygge til.

Vi har generelt et stort fokus på Avedøre Holme, hvor rigtig mange af kommunens virksomheder holder til. Mange af jer oplevede desværre i november at sidde fanget i trafikken på Avedøre Holme i alt for lang tid. Det skyldtes en klar fejl fra Hvidovre Kommunes side i forbindelse med et vejarbejde, og jeg kan kun beklage overfor alle dem, der spildte deres tid i en kø. Der var tale om mangelfuld skiltning, ligesom vi ikke havde fået varslet virksomhederne i tide. Det var ganske enkelt ikke godt nok. Heldigvis lærer vi af vores fejl, og vi har allerede taget ved lære af denne brøler, så et lignende kaos ikke vil gentage sig. Vi er fuld gang med at se på, hvordan vi kan få trafikken i området til at glide bedre, og allerede fra begyndelsen af det nye år vil I forhåbentlig opleve nogle ændringer, der kan være med til lette trafikken. Dette skal I nok få mere information om, når vi når til januar.

Jeg ser frem til et nyt spændende år, og jeg håber at møde mange af jer ude til nogle af de spændende erhvervsrettede arrangementer, som Hvidovre Kommune igennem 2018 vil afholde. 

God læselyst med dette nummer af Erhvervsnyt og rigtig god jul og godt nytår.

Helle Adelborg, borgmester.