Hilsen fra borgmester Helle Adelborg

Borgmester Helle Adelborg fortæller her om, hvad der rører sig på erhvervsområdet i Hvidovre Kommune i denne tid.
8. november 2017
I denne udgave af Erhvervsnyt kan du læse mere om, hvad der rører sig på erhvervsområdet i Hvidovre Kommune i denne tid.
Du kan læse mere om, at vi har besluttet at stoppe de faste rammeaftaler, som vi hidtil har haft med en række håndværksfirmaer om at løse mindre vedligeholdelses- og anlægsopgaver. I stedet vil vi finde håndværkere fra gang til gang, og her vil vi blandt andet søge efter håndværkere fra lokalområdet. 

Siden sidst er der også indgået budgetaftale for næste år, og i den har vi også haft blik for erhvervslivet. Vi har afsat 1,3 mio. kroner til at opgradere vores byggesagsbehandling, så vi kan blive hurtigere til at behandle byggeansøgninger fra blandt andet jer virksomheder. 
Vi har i budgetaftalen også lavet en hensigtserklæring om at undersøge muligheden for at etablere et erhvervscenter med fokus på vækst og iværksætteri. 

For godt halvanden måned siden kom Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner. Her gik Hvidovre fra en samlet 70. plads (2016) til en 55. plads i år. Et solidt spring, som viser, at vi tager erhvervslivet alvorligt. På spørgsmålet om kommunens erhvervsvenlighed er vi gået fra en plads som nummer 68 sidste år til en 52. plads i år. En del af det handler om information til og dialog med virksomhederne. Jeg tager vores placering i år som et udtryk for, at de tiltag, vi har haft et særligt fokus på, nu er kendt og benyttet af virksomhederne. Jeg tror, at virksomhederne generelt oplever, at der ikke er ret langt til dialogen med politikerne og kommunens embedsmænd, og mange deltager i vores erhvervsnetværk, hvor de kan argumentere for deres synspunkter og bliver hørt.

God læselyst med denne udgave af Erhvervsnyt.

Med venlig hilsen 
Helle Adelborg, borgmester.