Hvidovre Kommune er i gang med at undersøge muligheden for at udvide Avedøre Holme

Til sommer skal kommunalbestyrelsen beslutte om, kommunen skal gå videre med udvidelsesplanerne, der kan gøre Avedøre Holme til et næsten dobbelt så stort erhvervsområde, som det er i dag
3. april 2017
Naturen, tekniske forhold og trafikken er bare nogle af de ting, som Hvidovre Kommune i øjeblikket er i gang med at undersøge på Avedøre Holme. Formålet er at finde ud af, om området er klar til en historisk udvidelse.
Undersøgelserne skal kortlægge, om det er muligt at igangsætte et kæmpe udvidelsesprojekt af det store erhvervsområde. En udvidelse, der kan give op mod 3,2 mio. ekstra kvadratmeter og gøre det i forvejen store erhvervsområde tæt på dobbelt så stort, som det er i dag.

Der er blevet foretaget marinbiologiske undersøgelser, og analyser af de trafikale forhold og om der er jord nok fra regionens byggeprojekter til en udvidelse. 

Dykkere skal undersøge arkæologiske forhold
Der er dog stadig en del forhold, der skal afklares. På havbunden ud for det sted, hvor Avedøre Holme kan blive udvidet, er der fundet ålegræs, som tiltrækker fisk og fugle. Hvis det er muligt, skal havbunden tilrettes, så ålegræsset kan gro videre der. Samtidig skal der udføres en arkæologisk undersøgelse med et dykkerhold.

Trafikken er også et område, der er stort fokus på i forhold til en udvidelse.
Her bliver der kigget på, hvordan trafikken til og fra Avedøre Holme er i dag, og hvordan den vil blive under udvidelsesarbejdet, og ikke mindst hvordan den vil blive med et fuldt udvidet Avedøre Holme. 

”Vi er i fuld gang med at undersøge alle de ting, der er nødvendige for, at vi kan gå videre med udvidelsesplanerne for Avedøre Holme. Vi skal være helt sikre på, at naturen ikke lider skader under en udvidelse, ligesom vi skal have afdækket trafikforhold, strømningsforhold og andre væsentlige forhold. En udvidelse af Avedøre Holme vil være historisk og give helt nye muligheder – derfor er det utroligt vigtigt, at vi gør forarbejdet ordentligt,” siger borgmester Helle Adelborg.

Til sommer vil Kommunalbestyrelsen beslutte, om Hvidovre Kommune skal gå videre med planerne, som kan være med til at tiltrække rigtig mange nye arbejdspladser til kommunen.