Få EU-støtte til dit projekt

CopenVirk hjælper virksomheder i Region Hovedstaden med at søge om EU-støtte
31. august 2015

Hvis du vil arbejde sammen med de bedste virksomheder og forskere i Europa for at accelerere din produkt- og forretnings-udvikling, kan EU-støt¬te være det rigtige for din virksomhed.
CopenVirk er et nyt tilbud, hvor virksomheder kan få hjælp til at søge EU-støtte.

Det er Copenhagen EU Office, der står bag. Kontoret hjælper gratis virksomheder i Region Hovedstaden med at identificere den optimale EU-pulje, finde internationale partnere og komme i gang med ansøgningen. Du skal arbejde med teknologier eller processer, der endnu ikke findes på markedet, og produktet skal være rettet mod det internationale marked for at komme i betragtning til EU-støtte.

Typiske projekter handler om at udvikle en prototype eller gøre en prototy¬pe færdig til markedet, men EU støtter også europæiske erhvervs-PhD.’er og offentligt-privat samarbejde om at løse en samfundsmæssig udfordring.
CopenVirk ledes og finansieres af Copenhagen EU Office og foregår i samar¬bejde med repræsentanter for den lokale erhvervsservice, Væksthuset, klyn¬georganisationer, GTS-institutter og universiteterne i Region Hovedstaden

Hvad kan CopenVirk gøre for din virksomhed?
• CopenVirk identificerer EU-støttemuligheder til dine produktudviklings¬projekter.
• CopenVirk sikrer gennem sparring om forretnings-udvikling større chan¬cer for succes.
• CopenVirk vurderer projektets innovationshøjde.
• CopenVirk hjælper med at finde de rigtige partnere i Danmark og EU.
• CopenVirk udarbejder en kort projektbeskrivelse og søger midler fra EUopSTART (hvor det er muligt).
• CopenVirk giver virksomheden et beslutningsgrundlag for at søge EU-støtte, men skriver ikke ansøgningen.
CopenVirk ledes og finansieres af Copenhagen EU Office og foregår i samar¬bejde med repræsentanter for den lokale erhvervsservice, Væksthuset, klyn¬georganisationer, GTS-institutter og universiteterne i Region Hovedstaden.

Læs mere om CopenVirks EU-procedure her (pdf)