Ny erhvervspolitik vedtaget

Erhvervspolitikken blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2014 og vil være gældende i perioden 2015-2018. Samtidig fortsætter initiativerne fra den forhenværende erhvervspolitik, der løb fra 2011-2014.
16. januar 2015

Erhvervspolitikken går på tre ben og er bygget op om temaerne:

  1. Den gode relation mellem virksomhederne og kommunen
  2. Udvikling af Avedøre Holme
  3. Samarbejde om vækst i regionen

Det første tema fokuserer på fortsat at sikre den gode relation mellem de lokale virksomheder – herunder også detailhandlen - og kommunen. Desuden fortsætter Hvidovre Erhvervsklub, der er et netværk for større virksomheder i kommunen samtidig med, at der oprettes et nyt netværk særligt målrettet kommunens mindre virksomheder.

Avedøre Holme er et af Nordeuropas største erhvervsområder, som ligger helt centralt i hovedstadsområdet – med gode forbindelser til hele regionen og resten af verden. Derfor stiller erhvervspolitikken skarpt på udviklingen af Avedøre Holme og de muligheder, området rummer.

Sidst men ikke mindst tager erhvervspolitikken fat på det fælles regionale vækstsamarbejde. Undersøgelser viser, at hovedstadsregionen sakker bagud i konkurrencen med metropoler som Hamborg og Stockholm. For at understøtte den regionale vækst, som Hvidovre er en del af, er det derfor nødvendigt at styrke samarbejdet på tværs i hele hovedstadsregionen.

Temaerne er valgt og udviklet i kommunens økonomiudvalg og i Erhvervskontaktudvalget, der er sammensat af lokale virksomheder, politikere, TEC og fagorganisationer. De tre temaer er behandlet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen - og har været på dagsordenen i Hvidovre Erhvervsklub, hvor lokale virksomheder fik mulighed for at komme med deres bidrag og kommentarer. 

Læs Erhvervspolitik 2015-2018 (pdf)