Hvad skal I bygge

Her får I et overblik over hvilke krav, der er til de enkelte typer byggeri og bygningsmæssige ændringer

Byggeri og bygningsmæssige ændringer

Ændring af lejlighed / erhvervsenhed der er under 150 m², indvendig ombygning, herunder opsætning af lofter og isolering

  • I skal anmelde skriftligt, hvad I ønsker at bygge. Husk fuldmagt fra ejer
  • Hvis I ikke hører fra kommunen, kan I gå i gang to uger og to postgange efter, I har anmeldt byggeriet
  • I skal færdigmelde byggeriet og kan tage det i brug 

Ændring af lejlighed / erhvervsenhed der er over 150 m², indvendig ombygning, herunder opsætning af skillevægge, lofter og isolering

  • I skal søge om byggetilladelse. Husk fuldmagt fra ejer
  • I kan gå i gang, når I har fået byggetilladelse
  • I skal færdigmelde byggeriet og kan tage det i brug, når der er givet ibrugtagningstilladelse

Nybyggeri

  • I skal søge om byggetilladelse. Husk fuldmagt fra ejer
  • I kan gå i gang, når har fået byggetilladelse
  • I skal færdigmelde byggeriet og kan tage det i brug, når der er givet ibrugtagningstilladelse