Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Før I søger om byggetilladelse

Før I søger om byggetilladelse, er det en god ide at undersøge, hvilke forhold der er gældende, for det byggearbejde I ønsker at udføre

 

Forskellige forhold

Før I søger, skal I undersøge

  • om ejendommen ligger i by- eller landzone
  • om der er tinglyst en lokalplan, byplanvedtægt eller nogle særlige bestemmelser på ejendommen, som får betydning for byggeriet
  • om bygningen er bevaringsværdig
  • om jordbunden kræver en jordbundsundersøgelse
  • hvor kloak-, vand, el-, telefon-, gas og antenneledninger ligger
  • om byggeriet kræver en byggetilladelse eller anmeldelse
  • om reglerne i Bygningsreglement 2018 er overholdt

Nybyggeri

Nybyggeri skal overholde kravene i Bygningsreglement 2018. Dokumentationen fremsendes sammen med ansøgningen.

Byggeri af begrænset kompleksitet

Byggeri af begrænset kompleksitet er undtaget fra behandling af de tekniske bestemmelser, jf. Bygningsreglement 2010, kap. 1.3.1 og 1.3.2. De tekniske bestemmelser omhandler indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer, jf. Bygningsreglement 2010, kap. 3-8.

Byggeri af begrænset kompleksitet omfatter:

  • mindre bygninger, såsom carporte, garager og udhuse
  • industri- og lagerbygninger i en etage og med let tagkonstruktion og installationer i begrænset omfang

De tekniske bestemmelser skal dog stadig overholdes, men det er jeres ansvar, at de bliver det. Det betyder, at I skal underskrive en erklæring - Bygningsreglement 2010, bilag 8 - om, at byggeriet overholder byggeloven og Bygningsreglement 2010. I kan dog give fuldmagt til, at en rådgiver underskriver erklæringen.

Denne erklæring skal sammen med den tekniske dokumentation indsendes til kommunen, når byggeriet færdigmeldes og er klar til ibrugtagning.

Gebyr

Fra 1. januar 2017 kræver Hvidovre Kommune ikke længere byggesagsgebyrer. 

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for byggesager er forskellig og afhænger af sagens kompleksitet.

Vi anbefaler, at I benytter en professionel rådgiver.