Byggesagsarkiv

Byggetilladelse
FilArkiv er Hvidovre Kommunes byggesagsarkiv. Her har du som borger eller virksomhed mulighed for at se alle afsluttede byggesager, som indeholder dokumenter fra hele ejendommens levetid. Det kan fx være byggetilladelser, tankattester på olietanke, plantegninger og situationsplaner

Filarkiv er ikke på nuværende tidspunkt offentligt tilgængeligt. Årsagen til at FilArkiv p.t. ikke er offentligt tilgængelig vedrørende Hvidovre Kommune er, at der aktuelt arbejdes på højtryk med et digitalt eftersyn af alle dokumenter i FilArkiv.

Formålet med dette er at styrke beskyttelsen af borgernes personoplysninger i endnu højere grad end tilfældet allerede er.

FilArkiv består af cirka 80.000 sager vedrørende Hvidovre Kommune, og derfor tager det noget tid at foretage denne gennemgang af alle disse dokumenter. FilArkiv vedrørende Hvidovre Kommune har været lukket siden primo september 2019 og forventes genåbnet primo januar 2020.

Hvis du ønsker adgang til filarkiv skal du rette henvendelse til BBRbolig@hvidovre.dk.