Strategi for Klimatilpasning

FN's klimapanel og det hjemlige DMI vurderer, at vi de kommende 100 år kan forvente ændringer i klimaet. Vi vil få fugtigere vintre, tørrere somre, men med flere og kraftigere skybrud. Samtidig må vi forvente at havet stiger og at hyppigere og kraftigere storme vil føre til stormflod. Hvidovre Kommunalbestyrelse vedtog i 2014 en strategi for fremtidens arbejde med klimatilpasning.

Strategi for Klimatilpasning 2014 (pdf)