Pulje til Grøn by

Hvidovre Kommune har oprettet en pulje for at støtte de mange borgere, institutioner og boligforeninger i Hvidovre, der er meget engagerede i at gøre en indsats for at gøre Hvidovre grønnere.

Pulje til Grøn By

Alle gode idéer og initiativer, der gavner klima og miljø, er velkomne. Vil I fx gøre noget særligt for bier og insekter? Eller har I planer om at gøre noget ekstra i forhold til affaldssortering, genbrug og byttebørs? Skal en del af legepladsen i daginstitutionen omdannes til køkkenhave, eller skal der grønne tage på cykelskurene?

Der er ansøgningsfrist to gange om året; i 2020 er det den 20. januar og den 24. august.

Det er Teknik- og Miljøudvalget, der beslutter, hvilke projekter og idéer, der skal have tilskud. Det kan fx være projekter, der handler om cirkulær økonomi - fx affaldsindsamling, øget biodiversitet - fx såning af biblomster eller bekæmpelse af invasive arter, bæredygtig transport – fx el-biler eller bedre forhold for cyklister, eller FN’s 17 verdensmål.

I hver ansøgningsrunde kan ét større ”fyrtårnsprojekt” få op til kr. 250.000 kr. Desuden vil et antal mindre projekter kunne få støtte.