Mad- og restaffald

Mad- og restaffald fra etageboliger

Ny ordning for madaffald starter i etageejendomme d. 1. oktober 2019.

Mad- og restaffald fra haveboliger

Ny ordning for madaffald starter i haveboliger d. 1. april 2020.