Genbrug for etageboliger

Genbrugsordningen for etageboliger

I genbrugsordningen for etageboliger kan din ejendom få opstillet containere til papir, glas, pap, metal og plast

Sortering i genbrugsordningen for etageboliger

I genbrugsordningen for etageboliger kan du få afhentet plast, papir, glas, metal og pap.