Bestil tømning af dagrenovation uden for rute i dag

Du kan mod betaling få afhentet ekstra dagrenovation samme dag som du bestiller.

Du skal afsende din bestilling senest kl. 11.30. Bestillinger modtages kun på hverdage - dog ikke fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

Priserne er gældende i perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Vedrørende tømningsadresse:
*
*
*
*
Regningen sendes til:
Regninger til beboelsesejendomme sendes til ejeren via ejendomsskattebilletten. Virksomheder bliver opkrævet på særskilt faktura, som sendes til den i CVR registrerede ejer.
*
*
*
Elektronisk omposteringsbilag sendes til den angivne medarbejder på Hvidovre Kommunes institutioner med CVR-nr. 55606617
Hermed bestilles:
*