Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Information om coronavirus

Hvidovre Kommune følger Sundhedsstyrelsens og øvrige myndigheders anvisninger og tager de nødvendige forholdsregler for at begrænse smitte med corona-virus (COVID-19) og beskytte særligt udsatte borgere, fx ældre og syge.
I henhold til Statsministerens udmelding onsdag den 11. marts er Danmark lukket delvist ned. En gradvis genåbning af samfundet er i gang, og denne side bliver løbende opdateret med information om situationen i Hvidovre Kommune.

ændret drift i hvidovre kommune (OPD. 1. juli kl. 14.27)

Skoler, SFO og klubber

Hvidovres folkeskoler, SFO'er og klubber er siden onsdag den 15. april gradvist blevet genåbnet for elever fra 0.-5. klasse. Fra den 18. maj vil der også blive åbnet gradvist for elever på 6.-10. klassetrin. Der er fokus på både børnenes og medarbejdernes sikkerhed og på at overholde de retningslinjer og restriktioner, der bliver givet fra centralt hold. 
Forældre opfordres til at følge med på Aula, hvor der vil komme besked om, hvordan skolegangen vil komme til at foregå lokalt på den enkelte skole.

Daginstitutioner

Dagligdagen kommer mere og mere til at minde om den dagligdag, som vi kender i børnehaver og vuggestuer i Hvidovre. Der vil fortsat være fokus på høj hygiejne jf. sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for området.
Der vil fortsat og juli måned ud være begrænset åbningstid. Det betyder, at alle dagtilbud lukker kl. 16 hver dag. Pr. 1. august vil der være almindelig åbningstid igen.
I det hele taget vil alle dagtilbud stort set gå tilbage til normal drift pr. 1. august. 
Forældre kan orientere sig hos lederen i det enkelte dagtilbud.


Dagpleje 

Dagligdagen kommer mere og mere til at minde om den dagligdag, som vi kender i Dagplejen i Hvidovre. Der vil fortsat være fokus på høj hygiejne jf. sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for området.
Der vil fortsat og juli måned ud være begrænset åbningstid. Det betyder, at alle dagplejere har en åbningstid kl. 7.00-16.00. Pr. 1. august vil der være almindelig åbningstid igen.
I det hele taget vil dagplejen stort set gå tilbage til normal drift pr. 1. august. 
Forældre kan orientere sig hos den enkelte dagplejer, dagplejepædagogen eller ledelsen i dagplejen.

Tandplejen

Tandplejen i Enghøjhuset holder åbent for telefonisk henvendelse kl. 8-10 mandag til fredag. Der er oprettet beredskab, sådan at tandklinikken kan tage imod børn, der er kommet til skade med tænderne.

 

Andre tilbud til børn, unge og familier

Familiecenter Poppelgården holder lukket. Dog kan forældre hver torsdag mellem kl. 13 og 15 ringe til kommunens familierådgivere, der kan hjælpe med svar på spørgsmål og rådgivning om problemer i hverdagslivet. Du kan kontakte Åben Anonym Rådgivning på tlf. 4173 8498.

Rådgivningen kan hjælpe, hvis du har problemer omkring fx skilsmisse, opdragelse, konflikter, bekymring for barnets eller den unges trivsel eller udvikling.

Ungecenter Porten og Hvidborg er i drift.

Familierådgivningen:
Ved akut og uopsættelig behov for hjælp til et barn mellem 0-18 år, kan du kontakte Familierådgivningen på tlf: 36393963.

Nødpasning for børn på 0-9 år: Forældre, som arbejder i samfundskritiske funktioner aften, nat og weekend, og som ikke på anden vis kan få passet deres børn, kan søge om nødpasning. Kontakt den institution eller skole, hvor barnet har sin hverdag, hvis du har brug for nødpasning pga. aften-, natte- eller weekendarbejde.

 

Ældre, syge, handicappede og sårbare

Hjemmeplejen kører til alle borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller rengøring. Indkøbsordningen, tøjvask og madservice fortsætter også uændret.
Hvis dine behov for hjemmehjælp har ændret sig som følge af coronavirus, kan du henvende dig til Visitationen og høre nærmere om dine muligheder.

Hvidovre Kommune følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og rengøringshjælpen har i en periode været begrænset for at beskytte borgerne mod smitte med coronavirus, og for at sikre flere medarbejdere til pleje af ældre og sårbare borgere, der er blevet syge.

Alle plejecentre og bofællesskaber er i drift. Fra den 2. juli 2020 bliver der åbnet mere op for besøg på bl.a. kommunale og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser. Det betyder, at du frit kan besøge din pårørende på plejecentret eller den midlertidige døgnrehabilitering.

Information til pårørende om besøg på plejecentre og den midlertidige døgnrehabilitering (pdf)

Daghjemmene på Strandmarkshave og Søvangsgården åbner den 13. juli. 

Sundhedscentret har åbent for borgere, der har en aftale. Hvis man symptomer som feber, tør hoste, ondt i halsen, hovedpine eller muskelømhed, skal man aflyse sin tid. Se mere sundhedscenter.hvidovre.dk. 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Hvidovre Sundhedscenter på 36 39 37 37.

Broen holder åbent, men man skal huske at bestille tid på 4055 2650. Se mere på: https://socialpsykiatrien.hvidovre.dk/forside/Broen

 

Hjælp fra frivillige organisationer

Røde Kors
Røde Kors' Corona Hjælpenetværk står klar til at hjælpe dem, som enten er syge, er i karantæne eller særlig udsat for at blive smittet med coronavirus.  
Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så kan de frivillige i Røde Kors' Corona Hjælpenetværk kontaktes på telefon 35 29 96 60 hver dag kl. 9-19. 
Se mere på https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp

Savner du nogen at snakke med, har Røde Kors sammen med Boblberg oprettet SnakSammen.dk, hvor man mødes på video. Se mere her:
Snaksammen

Ældresagen
Også Ældresagen har oprettet en service til ældre, der har lyst til at blive ringet op en gang imellem af en telefonven.

Tilmeld dig Ældretelefonen på telefon 82 82 03 00 på hverdage mellem kl. 9 og 15 eller ved at gå på www.ældretelefonen.dk (link - åbner i nyt vindue)

Ahmadiyya Muslimsk Ungdomsorganisation
Hvis du er i karantæne kan frivillige fra Ahmadiyya Muslimsk Ungdomsorganisation hjælpe dig med fx at handle ind, få en snak over telefonen og sende post.
Send en mail til: help@khuddam.dk eller ring til 36 75 78 69 (kl. 10-16)

 

Kultur, idræt og foreningsliv

Den 8. juni er grænsen for forsamlingsforbuddet hævet, så man må samles op til 50 personer på offentligt tilgængelige steder - både indendørs og udendørs. 

Udendørs idræt
Den 11. maj har regeringen meldt ud, at der nu kan åbnes mere for udendørs idrætsgrene. Det betyder, at alle udendørs sportsgrene og foreningsaktiviteter i Hvidovre kan komme i gang igen.
Se mere her: /Service/Nyheder/2020/05/Udendoersforening

Der er stadig lukket for brug af klubhuse, kommunale bygninger og fælles omklædnings- og badefaciliteter, og det er et krav, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger bliver overholdt. Det indebærer blandt andet:
 

• At grænsen antal personer, der må samles, overholdes (dette inkluderer spillere, trænere, hjælper samt tilskuere mm.)
• At man skal holde 1-2 meters afstand til andre personer*.
• At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
• At host eller nys sker i albuen.
• At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
• Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Foreninger og klubber i Hvidovre har fået nærmere besked.

Indendørs idræt og svømmehaller

Folketinget har vedtaget, at indendørs idræts- og foreningsliv kan starte op igen fra den 8. juni. Genåbningen omfatter også lokaler, hvor der udøves
idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre. Genåbningen kan foregå på betingelse af, at en række retningslinjer fra sundhedsmyndighederne kan overholdes.
Der stilles særlige krav til svømmehaller, og derfor kan der gå nogle uger, før de er klar. Dette gælder også Friluftsbadet i Præstemosen.
De berørte foreninger vil få direkte besked om genåbningen i Hvidovre Kommune, og der vil komme nærmere information her på hvidovre.dk.

Bibliotekerne er genåbnet - men med begrænsninger. Se mere her: https://www.hvidovrebib.dk/nyheder/servicemeddelelser/hvidovrebibliotekerne-aabner-igen-mandag-den-18-maj-kl-1000

 

Rådhuset og borgerservice

Fra mandag den 15. juni åbner Hvidovre Rådhus igen, og vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dig og på hinanden.
Vi holder åbent med de normale åbningstider, men du må kun besøge rådhuset, hvis du har lavet en aftale på forhånd eller har booket en tid på hjemmesiden, fx til nyt pas eller kørekort. 
Kun nyledige, der ikke har mulighed for at melde sig ledige på jobnet.dk, og ledige, der ikke kan gå på jobnet.dk for at søge job eller føre joblog hjemmefra, er undtaget fra at bestille tid.

Læs dette, inden du kommer på rådhuset, i jobcentret eller Multihuset: 
  • Bliv hjemme, hvis du har symptomer på coronavirus (tør hoste, ondt i halsen, feber, vejrtrækningsbesvær, hovedpine, muskelømhed)
  • Kom kun, hvis du har aftalt et møde eller booket en tid på forhånd (medmindre du er nyledig eller ledig og ikke kan komme på jobnet.dk hjemmefra).
  • Mød op tidligst 5 minutter før den aftalte tid.
  • Afsprit dine hænder, når du går ind. Vi stiller håndsprit til rådighed.
  • Hav god håndhygiejne og host/nys i albuen.
  • Overhold krav om minimum 1 meters afstand til andre og evt. afstandsmarkeringer på gulvet.
  • Følg eventuelle anvisninger på infoskærme og plakater på rådhuset og i jobcentret.
  • Hvis du har øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, skal du begrænse situationer, hvor du kan udsættes for smitte. Derfor bør du overveje, om du behøver at besøge rådhuset.

Kontakt os på 3639 3639, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.
Skal du i øvrigt i kontakt med kommunen, finder du vores kontaktoplysninger her:

/Service/Nyheder/2020/03/kontakt-info-corona

 

Jobcentret og Ydelsesservice

Alle samtaler i Jobcentret og Ydelsesservice med fysisk fremmøde er aflyst. Mange af samtalerne afholdes over telefonen. Din sagsbehandler kontakter dig. Nogle sagsbehandlere ringer med skjult nummer, da de anvender deres private telefoner. 

Alle møder i Rehabiliteringsteamene er aflyst indtil videre (pt. til og med d. 24. juni). Alle med en aflyst mødetid i et af rehabiliteringsteamene får direkte besked om et nyt mødetidspunkt.

Skal du som nyledig i kontakt med Jobcentret, så har du flere muligheder. Er du:

nyledig og medlem af en a-kasse, skal du melde dig ledig på jobnet.dk Jobcentret får automatiske besked om, at du har meldt sig ledig.

Har du brug for hjælp til tilmelding på jobnet.dk, så kan du sende mail til jobservice@hvidovre.dk med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

nyledig og ikke medlem af en a-kasse, skal søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp på hvidovre.dk  Ydelsesservice giver Jobcentret besked om, at du har meldt dig ledig. 

Du vil efterfølgende blive kontaktet pr. telefon af Jobcentret - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

Har du brug for hjælp til udfyldelse af ansøgning, så kan du skrive til ydelse@hvidovre.dk med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet af Ydelsesservice - husk at der måske ringes fra skjult nummer. 

nyledig fleksjobber. Så skal du skrive en mail til fleksjob@hvidovre.dk  med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

tilflytter og i ressourceforløb. Så skal du skrive en mail til ressourceteam@hvidovre.dk og tilflytter og i jobafklaringsforløb skal du skrive en mail til jobafklaring@hvidovre.dk med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

Hvis du gerne vil tale med din sagsbehandler i Jobcentret, så skriv til jobservice@hvidovre.dk, der formidler kontakten. Alternativt kan du ringe til Jobcentret på 36 39 22 00

Ydelsesservice har følgende nummer: 3639 3639.

Ansøgning om ydelser mv. sker på Hvidovre Kommunes hjemmeside – klik her: /Borger/Arbejde-og-ledighed/Ledig/

 

Affald og rotter

Affaldsordningerne kører som normalt. 
Se denne side med driftsinformation om affald: affald.hvidovre.dk

Vi bekæmper fortsat rotter, men arbejder med nedsat og ændret drift. Vi opfordrer alle til at være tålmodige, hvis I får behov for at henvende jer om rottebekæmpelse. Vi håndterer kun kritiske sager, som rotter indendørs i beboelse, i erhvervslokaler (kontorer, butikker og virksomheder) og på fødevarevirksomheder.

Genbrugspladsen

Tirsdag den 31. marts blev det igen blevet muligt for private at benytte genbrugspladsen i Hvidovre. Der må dog højst være 10 køretøjer på pladsen samtidig. Døgnåben genbrugsplads er åben igen, så du kan benytte genbrugspladsen uden for normal åbningstid, hvis du er oprettet som bruger. Læs mere her: https://www.a-r-c.dk/privat/coronavirus


Andre områder

Hvidovre Motionscenter holder lukket.
Se mere info på: https://sundhedscenter.hvidovre.dk/Service/Nyheder/2020/03/aendringer-af-aktiviteter (nyt vindue)

 

Kontakt og kommunikation

Vi henviser til denne side:
/Service/Nyheder/2020/03/kontakt-info-corona

Her finder du information om, hvordan du kontakter kommunen indtil videre.

Følg myndighedernes anvisninger

Det er vigtigt, at du som borger følger med på myndighedernes hjemmesider.
Find information her:
Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk/corona (nyt vindue) 
Myndighedernes fælles side: www.coronasmitte.dk (nyt vindue).

Husk også at være kildekritisk. Undgå rygtedannelse og viderebring kun oplysninger fra kilder, som er pålidelige - fx kommunen, Sundhedsstyrelsen og Politiet. Pas også på hjemmesider og mails, der udgiver sig for at være fra offentlige myndigheder.

Ring til din læge eller 1813, hvis du føler dig syg. Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre. 

Til virksomheder

Hos Københavns Erhvervshus kan selvstændige m.fl. få råd og vejledning på tlf. 3366 3366 kl. 8-17.
Selvstændige og virksomheder kan få hjælp på virksomhedsguiden.dk eller hotline tlf. 7220 0034 (Erhvervsstyrelsen). På virksomhedsguiden kan man læse mere om kompensationsordningerne mv.
Virksomheder, som vil i kontakt med jobcentret om andet en kompensation for udgifter til fx husleje mv., skal kontakte Virksomhedsservice på tlf. 4185 0447 eller virksomhedsservice@hvidovre.dk. 

 

Information in English and other languages

You can find questions and answers on novel coronavirus, FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19), information about how to prevent infection etc. on this web-site:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/in-english

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/information-paa-25-sprog